Perheiden hyvinvointi- ja osallisuuskysely lappilaisille vanhemmille / huoltajille 2018

Utskriftsvänlig version

Hyvä vanhempi / huoltaja

 

Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lapsille ja perheille suunnattujen palveluiden kehittämiseen osallistumalla lappilaisten perheiden hyvinvointi- ja osallisuuskyselyyn. 

 

Kysely on osa tutkimusta, jonka Lapin yliopisto toteuttaa yhteistyössä Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille kanssa (2017–2018). Hankkeen tavoitteena on kehittää Lappiin perheiden voimavaroja vahvistava, lapsilähtöinen, osallisuutta ja hyvinvointia edistävä perhekeskustoimintamalli. Perhekeskustoimintamallin kehittämisen lähtökohtana on lasten, nuorten ja vanhempien kokemukset. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja kerättyä tietoa tullaan käyttämään tutkimuksessa niin, ettei vastaaja ole tunnistettavissa. Tutkimuksen teossa noudatetaan tutkimuksen teon eettisiä periaatteita.

 

Aikaa vastaamiseen menee noin 20-30 minuuttia. Palveluiden kehittämisen kannalta kaikkien lappilaisten vanhempien ja huoltajien kokemukset ovat tärkeitä, joten toivomme kummankin vanhemman/huoltajan vastaamista kyselyyn erikseen. Vastaava saamenkielinen kysely toteutetaan maalis-huhtikuussa.

 

Tässä linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/9B3CC3E49FEDC168.par

 

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa, jota käytetään palveluverkoston ja toimintakäytäntöjen kehittämistyössä sekä palvelujen yhteensovittamisessa ja ennaltaehkäisevän työn vahvistamisessa. Lapissa toteutettava hanke on osa hallituksen kärkihanketta, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), jota johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Käytännön toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapissa hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Tutkimuksen yhteyshenkilö antaa tarvittaessa lisätietoja tutkimuksesta.

 

Kiitos yhteistyöstä!

 

Yhteyshenkilö

Lauri Lantela    
Nuorempi tutkija, kasvatustieteet  
Lapin yliopisto  
lauri.lantela(at)ulapland.fi   
Puh. 040 484 4466

 

Merja Laitinen, vastuututkija
Professori, sosiaalityö
Lapin yliopisto

 

Tuija Turunen
Professori, kasvatustiede, erityisesti opettajankoulutus
Lapin yliopisto 

 

Sivua päivitetty: 
13.2.2018