Pihateiden aurausavustukset 1.1.2020 lähtien

Utskriftsvänlig version

Pihateiden aurausmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea, mikäli toimeentulotukilain 7 c §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Päätös perustuu aina henkilön taloudellisen tilanteen selvittämiseen sekä yksilökohtaiseen harkintaan. Tukea voidaan hakea kun pihateiden auraustöistä on esittää lasku tai kuitti tehdystä työstä.

Lisätietoja: Anne Korva, etuuskäsittelijä, Kittilän kunta, p. 0400 356 429

Sivua päivitetty: 
10.1.2020