Tiedote, ELY-keskus, Tulvakeskus: Lapissa lumen sulanta pysähtyy ja hieman nousseet virtaamat kääntyvät laskuun

Utskriftsvänlig version

Tulvatiedote 3/2019, 26.04.2019

Lapin alueella lumen sulanta on ollut voimakasta ja kaikissa vesistöissä koetaan ensimmäinen tulvahuippu ennen Vappua. Huhtikuun lopun tulvassa vedenkorkeudet jäävät kuitenkin selvästi alle keskimääräisen tulvakorkeuden.  Toukokuun puolessa välissä virtaamien ennustetaan jälleen nousevan, jolloin tulva voi muodostua paikoin hieman ensimmäistä tulvaa suuremmaksi. Kahden viikon sääennuste sisältää myös sateita, jotka voivat merkittävästikin kasvattaa tulvariksiä eri puolilla Lappia, etenkin mikäli sateet tulevat vetenä.

 

Simojoessa on runsaasti avovesialueita ja vain joitakin suvantoalueita on edelleen jään peitossa. Näiden jäiden arvioidaan sulavan paikoilleen tai lähtevän lähipäivinä liikkeelle. Tornionjoessa jääpeite on vielä monin paikoin paikoillaan, mutta virta-alueita on auennut ja suvantojen jää heikentynyt. Tornionjoessa jäiden arvioidaan lähtevän lähipäivien aikana liikkeelle ja jääpatojen riskikin on edelleen olemassa. Ounasjoessa virta-alueet ovat avautuneet, mutta suvannot ovat vielä jään peitossa. Ounasjoella jäiden arvioidaan pysyvän monin paikoin paikoillaan toiseen tulvahuippuun saakka. Ivalojoessa jäät voivat liikkua jo ennen vappua, mutta varsinainen jäänlähtö tapahtunee vasta toukokuun puolenvälin vaiheilla. Tenojoella jäät lähtivät 25.4.2019.

 

Seuraava tiedote tulvatilanteesta annetaan 6.5.2019. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.  

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija                   Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija                              Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija                              Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406

Johtava hydrologi                                     Bertel Vehviläinen, puh. 0405615533

Sivua päivitetty: 
26.4.2019