Tiedote: Kiinteistönomistajien ja kunnan yhteinen vastuu katujen puhtaanapidosta

Utskriftsvänlig version

Tiedote 3.5.2018

 

Kiinteistönomistaja huolehtii katualueista kiinteistönsä kohdalla. Lain mukaan Levin ydinkeskustassa katualueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistönomistajille niinsanotun keskilinjaperiaatteen mukaisesti, eli kunkin kiinteistön omistajan tulee pitää katualue puhtaana kiinteistönsä kohdalta kadun keskilinjaan asti, tämä koskee sekä ajoradallisia katuja että kävelykatuja. Niiltä osin, kun tontti ei rajoitu katuun, tulee kiinteistönomistajan pitää tontin ympäriltä kolmen metrin etäisyydeltä alue puhtaana.

 

Kiinteistönomistajan tulee huolehtia että se kiinteistönhuoltoyhtiö, joka kiinteistöä huoltaa, hoitaa roskien siivouksen asianmukaisesti.

 

Asemakaavan mukaisten puistojen ja puistometsien hoito kuuluu kunnalle mikäli ne on lunastettu kunnan omistukseen. Muussa tapauksessa kiinteistöjen omistaja vastaa myös omista puisto- ja metsäalueidensa puhtaanapidosta.

 

Kunta huoltaa yleisiä alueita ja tyhjentää kadunvarsiroskiksia

Kittilän kunnan vastuulla on tyhjentää roskikset ja irtoroskat Levin ydinkeskustassa talvikaudella seuraavilta alueilta: Levintori, Kappeliaukio ja Vesitori (Keskuskujan alkupään aukio).

 

Lisäksi kunta huoltaa Levin kadunvarsiroskikset, joita on Levin ydinkeskustassa noin 30 kpl ja kauempana kävelyteiden varsilla lisää. Leville on asennettu kunnan huoltamina toistakymmentä roskista koirien jätöksille sekä automaatteja, joista saa roskapusseja koirien jätöksiä varten. Levin ydinkeskustasta on jouduttu poistamaan muutama roska-astia väärinkäytösten vuoksi, kun roska-astioihin ilmestyi kotitalousjätettä. Lisäksi talvikaudeksi on asennettu roskiksia Immeljärven jäälle hiihtäjien ja retkeilijöiden käyttöön.

 

Levin ydinkeskustaa siivotaan myös kunnan toimesta lumien sulamisen jälkeen. Siivous koskee lähinnä yleisiä alueita. Asiakasviihtyvyyden vuoksi kiinteistöjen on syytä ottaa tämä siivouskehotus vakavasti eikä odottaa, että joku muu osapuoli tulee siivoamaan kiinteistöille kuuluvia alueita. Niinkin se voidaan tehdä, mutta kiinteistöltä perittävää maksua vastaan. Kunta osaltaan pyrkii talvikunnossapitotöiden ohjauksella pitämään ympäristön puhtaana mm. Levin ydinkeskustan alueelta aurausvallien ja lumikasojen poisajamisella lumenkaatopaikalle. Lumenkaatopaikalla järjestetään siivoustalkoot lumien sulettua. Siivouksen on viime vuosina esimerkillisesti hoitanut Kittilän Moottorikerho Oy. Vuosittain Levin keskustasta lumen matkassa lumenkaatopaikalle kulkeutuva roskan määrä on hyvinkin mittava.

 

Ulkoilureittien varrelta kertään kesäisin muiden kunnostustöiden ohella näköetäisyydeltä irtoroskat. Ruskasesonkina sekä loppukeväästä, kun lumet ovat sulaneet ajoradoilta, poistetaan irtoava roska-aines kunnan suorittamien koneellisten katuharjaustöiden yhteydessä.

 

Keskusta- ja katualueiden siisteys on alueen yhteinen asia ja etu. Kunta voi lain mukaan antaa mm. puhtaanapidosta erityisiä määräyksiä kiinteistönomistajille, toistaiseksi siihen ei ole nähty tarvetta, sillä puhtaanapidon oletetaan olevan alueen toimijoille tärkeää.

 

Lisätiedot: Kittilän kunta, Pentti Kangas, vs. yhdyskuntainsinööri, puhelin, 0400 862 532

 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Rakennetun ympäristön laatukäsikirja: Kunnossa- ja puhtaanapitolaki

Liite: Kunnan huoltamat roska-astiat Levillä (pdf)

 

 

Sivua päivitetty: 
11.9.2018