Tiedote: Kittilän kunnan verkkosivujen uudistus käynnistyy

Utskriftsvänlig version

Tiedote 26.4.2019, Kittilän kunta

Kittilän kunnan nykyiset verkkosivut on avattu vuonna 2011. Niitä on kehitetty vuosien varrella ja nyt on aloitettu työ, jossa sivut uudistetaan kokonaan vastaamaan kuntien sivujen nykyvaatimuksia ja sivujen käyttäjien toiveita.

Kittilän kunnan nykyisille verkkosivuille toteutettiin käyttäjätutkimus elokuun 2018 ja helmikuun 2019 välillä, jolloin kyselyyn vastasi 397 sivujen käyttäjää. Vastaajista hieman reilu puolet ilmoitti olevansa Kittilän kunnan asukkaita ja hieman alle puolet ulkopaikkakuntalaisia.

 

Nykyinen verkkosivu sai kouluarvosanaksi 7,5

Eniten vastaajat hakivat kunnan sivuilta ajankohtaisasiaa, esityslistoja, pöytäkirjoja ja päätöksiä, yhteystietoja, terveydenhoitoon liittyvää tietoa, tapahtumakalenteria sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa. Kunnan sivuilla on runsaasti asiasisältöjä ja tietoja. Vastaajista 83 % ilmoitti löytäneensä hakemansa tiedon, kun taas heistä 8 % ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa.

Yleisesti vastaajat olivat Kittilän kunnan verkkosivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, sivuston sivut toimivat ongelmitta ja että sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää. Toisaalta koettiin, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen ja että sivuston ulkoasussa ja ajanmukaisuudessa olisi parannettavaa.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,41 (asteikko 1-5, mitä lähempänä arvo on viittä, sitä tyytyväisempiä käyttäjät ovat kunnan tarjoamaan verkkosivustoon). Vastaajia pyydettiin myös antamaan tutkittavalle sivustolle kouluarvosana asteikolla 4-10. Kaikkien vastaajien antamien arvosanojen keskiarvoksi tuli 7,53.

 

Enemmän tietoa ajankohtaisista asioista, selkeyttä sivuille

Vastaajilta kysyttiin, miten he parantaisivat kunnan verkkosivuja. Vastaajat toivoivat enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista. Sivustolle kaivattiin käyttäjäystävällisyyttä ja selkeyttä niin sisältöjen löytymiseen kuin ulkoasuunkin. Sivujen sisällöt haluttiin helpommin löydettäviksi ja niiden toimivuuteen mobiilikäytössä toivottiin parannusta.

Sivujen tietosisällöt koettiin hyviksi, mutta ulkoasu kaipaa uudistusta. Matkailijat toivottiin otettavan paremmin huomioon sivuilla. Kuvia sivuille toivottiin lisää, muun muassa upeaa luontoa toivottiin tuotavan esille kuvin. Yhteystiedot haluttaisiin esille selkeämmin, ja tietojen toivottiin olevan nykyistä paremmin ajan tasalla.

 

Verkkosivu-uudistuksella kohti parempaa viestintää

Kittilän kunnan valtuusto on varannut uudistukselle määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon. Kunnan verkkosivu-uudistus tullaan kilpailuttamaan määrittelyn valmistuttua. Alkuvaiheessa edetään toimialojen omana työnä. Toimialoilta koostuvassa työryhmässä määritellään, mitä uusilta sivuilta odotetaan. Tavoite on, että uusi sivusto on visuaalisesti uudenaikainen, kiinnostava, vuorovaikutteinen, selkeä ja helppokäyttöinen millä tahansa päätelaitteilla. Jatkossa tapahtumat ja sosiaalisen median päivitykset tulevat paremmin esille.

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi
Nina Willman, tiedottaja, Kittilän kunta, puhelin 0500 356 027, nina.willman@kittila.fi

Tiedote tulostettavassa muodossa (pdf) Kittilän kunnan verkkosivujen uudistus käynnistyy
 

 

Sivua päivitetty: 
26.4.2019