Tiedote: Kittilän kuntastrategia nostaa esiin arvot, uusi visuaalinen ilme kuvastaa kunnan monipuolisuutta

Utskriftsvänlig version

Tiedote 25.2.2019

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian elokuussa 2018. Kyseessä on kunnan ensimmäinen, kunnan toimintaa ja talouden pitkän aikavälin tavoitteita määrittävä kuntastrategia. Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2018 Kittilän 150-vuotisjuhlailmeen soveltamisen jatkokäyttöön. Värikäs Ahman vuodenajat -ilme otetaan kunnan uudeksi visuaaliseksi ilmeeksi vuoden 2019 aikana.

 

Kittilän kuntastrategia huomioitiin vuoden 2019 talousarvion valmistelussa. Kuntastrategia on kunnan toimintaa ohjaava työkalu, jonka tavoitteena on keskittää voimavarat hyvinvoinnin vaalimiseen. Sen jalkauttaminen huomioidaan muun muassa henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt. Strategiatyöhön on osallistunut kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä esimerkiksi työpajoissa.

 

Visio ja arvot taustalla, painopistealueet ohjaavat työtä

Kittilän visio on: Kittilä – puhdasta kultaa. Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Visio perustuu kunnan tehtävään, joka on vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.

Kittilä on oma kotimme kullan kallis. Mahdollisuus hyvään elämään on kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Luonto on kullan arvoista - kulta on myös ihmisissä: Kittilässä ollaan yhteisöllisiä, yhteistyötä tekeviä, inhimillisiä ja vieraanvaraisia. Kittilä on puhdasta kultaa myös elinkeinoille: täällä yrityksillä on parhaat toimintapaikat. Kaivostoiminta ja matkailu tuovat työtä ja luovat virkeän talouden ja hyvinvointia. Kittilä on taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija.

 

Kunnan arvot

Kittilän arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Kuudeksi painopistealueeksi, jotka samalla ovat valtuuston kärkihankkeita, on strategiassa valittu yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Ympäristö muuttuu, alueen vahvuudet tarkastelussa

Strategiassa on kartoitettu toimintaympäristön muutoksia, jotka koskevat osin koko maailmaa, suomalaista yhteiskuntaa ja juuri Kittilää. Tällaisia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, uusiutuvan energian käytön lisääntyminen, matkailun ja muiden elinkeinojen trendit ja maakunta- ja soteuudistus.

Kittilässä on paljon erinomaista: upea luonto, aktiivisia kyläyhteisöjä, omaleimainen kulttuuri ja matkailua. Kittilä on hyvä paikka yrittää ja erittäin vetovoimainen asuinkunta. Vuonna 2015 aloitetun talouden tasapainottamisohjelman myötä kunnan talous on vakaalla pohjalla.

Kittilän on hyväksytty yhdeksi Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallikunnaksi, joka sitoutuu edistämään aktiivisesti ja konkreettisilla teoilla lasten ja nuorten oikeuksia. Kittilässä vahvistetaan yhdessä hyvän kierrettä, ollaan edelläkävijöitä ja viedään asioita eteenpäin ja muistetaan myös aktiivisesti kertoa onnistumistarinoista.

 

Lisätietoja:
Antti Jämsén, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen(at)kittila.fi
Sanna Ylinampa, hallintojohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, sanna.ylinampa(at)kittila.fi

Tutustu Kittilän kuntastrategiaan 

Tutustu Ahman vuodenajat -ilmeeseen

Tiedote tulostettavassa muodossa:
Tiedote 25.2.2019, Kittilän kuntastrategia nostaa esiin arvot, uusi visuaalinen ilme kuvastaa kunnan monipuolisuutta

Sivua päivitetty: 
25.2.2019