Tiedote: Kittilän tilinpäätös 2017 toi hyvän tuloksen

Utskriftsvänlig version

Tiedote 4.5.2018

 

Kittilän kunnan tilinpäätös osoittaa, että Kittilän kunnan talous kehittyi hyvään suuntaan vuoden 2017 aikana. Velkamäärää ja kunnan toimintakuluja saatiin alaspäin vuoden 2017 aikana ja verotulot kasvoivat.

 

Kunnan tilikauden ylijäämä, n. 1,9 miljoonaa euroa, oli selvästi yli talousarviossa suunnitellun liki nollaa olevan tason. Ylijäämä sisältää 2 miljoonan euron varauksen kirkonkylän tulvasuojeluun joten ylijäämä ennen varauksen tekemistä oli selvästi suurempi. Toimintakulut toteutuivat budjetoitua alempina ja suurimmat alitukset tulivat erikoissairaanhoidon kuluissa (-0,4 miljoonaa euroa) sekä henkilöstökuluissa (-1,0 miljoonaa euroa).

 

Lainoja saatiin lyhennettyä vuoden aikana noin 5,3 miljoonalla eurolla. Kunnan velka per asukas on 3.331 euroa mikä on selvästi vähemmän kuin edellisvuoden vaihteessa (4.176 euroa). Hyvä tulos ja lainojen määrän vähentyminen mahdollistivat omavaraisuusasteen kasvun 54 %:iin (vuonna 2016 46 %) ja suhteellisen velkaantumisen pienentymisen 44%:iin (vuonna 2016 53%)

 

Kunnan asukasmäärä kasvoi vuoden 2017 aikana noin 40 henkilöllä ja oli 6421 joulukuussa 2017. Kittilän elinkeinoelämä on positiivisessa vireessä. Matkailun eteen vuosia tehty työ on tuottanut tuloksia. Kultakaivos Agnico Eagle on suunnittelemassa merkittävää investointiohjelmaa lähivuosille, mikä mahdollistaa tuotannon laajentumisen ja sen myötä työllisyyden kasvun.

 

Kittilän kunnan taloudellisen tilanteen positiivisina asioina voi nähdä sen, että kulujen suhteen on pystytty pitämään kuria ja investointien suhteen on noudatettu malttia ja suunnitelmallisuutta viime vuosina. Kunta on saanut hyvin tontinmyyntituloja mutta niiden määrää on vaikeaa ennustaa. Kunta on saanut myös hyvin rahoitustuottoja omistamiltaan yhtiöiltä tai kuntayhtymiltä. Kassan riittävyys ei ole vieläkään hyvällä tasolla ja maltti kulujen suhteen on tarpeen.

 

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä oli 6,4 miljoonaa euroa joka on 0,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016 mutta silti yhä hyvällä tasolla. Myös kuntakonsernissa lainojen määrä on alentunut ja niitä oli vuoden 2017 lopussa 7.913 euroa per asukas (8.883 euroa 31.12.2016).

 

Keskeisiä lukuja vuoden 2017 tilinpäätöksessä

Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen maaliskuun lopussa. Toimintatuotot olivat noin 7,5 milj.euroa, missä on laskua edellisvuoteen n. 1,7 milj.euroa. Lasku selittyy sillä, että maankäyttömaksuihin liittyvät tuloutukset eivät toteutuneet budjetoidun suuruisina, koska niihin liittyvät investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti (laskua edellisvuoteen 0,9 milj.euroa). Toinen syy oli se, että tonttien myyntitulot pienenivät edellisvuodesta 0,7 milj.euroa.

 

 • Toimintakulut olivat n. 51,5 milj.euroa eli noin 0,9 milj.euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Suurimmat kulujen pienenemiset olivat henkilöstökuluissa (-0,4 milj.euroa) ja erikoissairaanhoidon kuluissa (-0,4 milj.euroa).
   
 • Toimintakate heikkeni 0,9 milj.euroa edellisvuoteen verrattuna.
   
 • Verotulot olivat 29,1 milj.euroa ja ne olivat 0,6 milj.euroa enemmän kuin edellisvuonna. Kunnallisverojen ja kiinteistöverojen tuotot kasvoivat kun taas yhteisöverojen tuotto odotetusti pieneni. Yhteisöveron tuotto oli kuitenkin n. 0,4 milj.euroa budjetoitua isompi.
   
 • Valtionosuudet olivat 20,4 milj.euroa eli 1,2 milj.euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
   
 • Vuosikate oli 6,5 milj.euroa eli 1,1 milj.euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuosikate per asukas oli 1.011 euroa.
   
 • Poistoja kirjattiin 2,8 milj.euroa.
   
 • Tilikauden tulos oli 3,7 milj.euroa eli 0,8 milj.euroa vähemmän kuin vuonna 2016.
   
 • Tuloslaskelmaan kirjattiin 2 milj.euron varaus kirkonkylän tulvasuojelun 1. ja 2.vaihetta varten.
   
 • Tilikauden ylijäämäksi muodostui 1,9 milj.euroa mikä on 1,8 milj.euroa alle edellisen vuoden mutta 1,8 milj.euroa yli talousarvion.
   
 • Kertynyttä ylijäämää on nyt noin 12,8 milj.euroa eli 1.988 euroa / asukas.
   
 • Velkamäärä pieneni vuoden 2017 aikana 5,3 milj.euroa ja vuoden 2017 lopussa velkaa oli 21,4 milj.euroa eli 3.331 euroa / asukas. Manner-Suomen kuntien lainakanta 2017 lopussa oli keskimäärin 2.921 euroa / asukas.
   
 • Omavaraisuusaste oli 54 % (46 % vuoden 2016 lopussa).
   
 • Investointimenot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin Levillä liikenneväyliin ja ulkoilureitteihin liittyen. Tämän lisäksi toteutettiin korjausinvestointeja useisiin kohteisiin ja muita pienempiä investointeja.
   
 • Kuntakonsernissa tuloslaskelman ylijäämä oli 6,4 milj.euroa mikä oli 0,9 milj.euroa edellisvuotta heikempi mutta silti hyvällä tasolla. Kuntakonsernissa omavaraisuusaste kasvoi 41 %:iin aiemmasta 38%:sta. Lainamäärä pieneni  5,9 milj.eurolla.

 

Lisätiedot:     
Sanna Ylinampa, vs.kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puh. 040 6530 774, sanna.ylinampa(at)kittila.fi
Tuija Lång, controller, Kittilän kunta, puh. 040 6724 257, tuija.lang(at)kittila.fi 

Tulosta tiedote: Kittilän tilinpäätös 2017 toi hyvän tuloksen

 

Sivua päivitetty: 
4.5.2018