Tiedote: Levin jätehuollon kehittämissuunnitelma valmistunut

Utskriftsvänlig version

Tiedote 4.12.2019, Kittilän kunta

 

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan Kittilän kunnan internet-sivuilla.

 

Levin matkailukeskuksessa ja sen vaikutusalueella on mahdollista toteuttaa nykyaikaista jätehuoltoa, monipuolista lajittelua ja kiertotaloutta. Silti jatkuvaa kehittämistä tarvitaan muun muassa ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntymisen sekä jätehuollon ohjausmekanismien uudistusten, esimerkiksi jätelainsäädännön muutosten vuoksi. Kehittämisestä vastaa jokainen alueen toimija niin asukkaat, yritykset kuin Kittilän kuntakin. Kaikkien toimijoiden tulee tehdä omiin kiinteistöihinsä jätehuoltosuunnitelmat, joissa katsotaan kiinteistön sen hetkinen jätehuollon tilanne, selvitetään kehittämiskohteet, suunnitellaan kehittämistoimenpiteet ja laitetaan ne käytäntöön suunnitellun aikataulun puitteissa.

 

Jätehuollon viestintä ja tiedotus Levillä on tällä hetkellä monin paikoin puutteellista. Tiedotus tulee suunnitella niin kiinteistön käyttäjiä, henkilökuntaa, asiakkaita kuin jätehuollon toimijoitakin palvelevaksi. Tärkeää on, että tiedotus on selkeää ja ymmärrettävää kaikille kielitaidosta riippumatta. Kaikkien Levin alueen toimijoiden käyttöön on toteutettu yhteiset lajittelumerkit. Levin yritysten henkilökunta koulutetaan muun muassa Levi-Passin avulla kertomaan kiertotaloudesta ja lajittelusta myönteisellä asenteella. Tiedotuksen on tarkoitus sitouttaa ja pysyä yhtenäisenä koko matkailijan Levin vierailun ajan.

 

Kiinteistö- ja toimijakohtaisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi tarvitaan alueellisia selvityksiä kiertotalouden ja paikallisen jätteenkäsittelyn lisäämisestä. Jotta yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan, kuntien ja valtion on mahdollistettava ja kannustettava uudenlaisiin ratkaisuihin. Valtakunnan tasolla jätehuollon ja kiertotalouden läpinäkyvyyden lisäämiseen on löydyttävä ratkaisuja. Paikallinen käsittely esimerkiksi biojätteiden osalta vaatii taas monialaista tarkastelua. Lapin alkuperäinen, karu luonto ei kestä ylimääräistä ravinnekuormaa. Jotta Leville muualta tuotavat ravinteet voidaan käsitellä alueella, lopputuotteen käyttö on suunniteltava tarkasti.

 

Jätehuollon kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on tehdä Levin alueen jätehuollosta kiristyvän jätelainsäädännön mukaista, selkeää, ymmärrettävää sekä eko- ja kustannustehokasta. Tavoitteena on innostaa kaikki alueen toimijat kehittämään jätehuoltoa, ja saada näin myös jätehuoltopalveluja monipuolistettua. Lisäksi tavoitteena on vähentää jätteen määrää sekä ympäristö- ja terveyshaittojen riskiä. Samalla materiaalin hyötykäyttöaste nousee ja alueellinen kiertotalous lisääntyy.

 

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma laadittiin saman nimisen hankkeen toimesta syksyllä 2019. Hankkeen aikana selvitettiin alueen toimijoiden jätehuoltoon liittyneitä tarpeita ja toiveita sekä tehtiin tiedotusmateriaaleja. Hankkeen rahoittivat Kittilän kunta, Lapin Jätehuolto kuntayhtymä ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

 

Esimerkkikuvia Levin alueen toimijoiden käyttöön on toteutetuista, yhteisistä lajittelumerkeistä:

  

Lisätietoja:
Kittilän kunnan ympäristövalvonta, puhelin 040 847 9552, ymparisto@kittila.fi
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco, asiakaspalvelu, puhelin 040 3511 771, asiakaspalvelu@lapeco.fi
 

Jätehuollon kehittämissuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa hankkeen sivulla.

Tiedote pdf-muodossa: 4.12.2019, Levin jätehuollon kehittämissuunnitelma valmistunut

Sivua päivitetty: 
4.12.2019