Valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän loppuraportti 27.2.2018