Avoimet tarjouspyynnöt

Tulostettava sivu

Kittilän kunnan kilpailutukset

Kittilän kunnan kilpailutukset toteutetaan sähköisessä tarjouspalvelussa. Kittilän kunnan avoimet tarjouspyynnöt löytyvät seuraavista osoitteista:

- Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat: https://pienhankintapalvelu.fi/kittila

- Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat: https://tarjouspalvelu.fi/kittila

- Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista julkaistaan ilmoitus myös HILMA -palvelussa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

 

Sivua päivitetty: 
17.1.2020