Tarjouspyyntö: Kotihoidon ateriakuljetukset 2017

Tulostettava sivu

Kittilän kunta, sosiaali- ja terveystoimi, järjestää tarjouskilpailun ateriakuljetusten tuottamisesta ajalla 1.4.2017-31.3.2019 Kittilän kunnan alueelle.

 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa 27.2.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kittilän kunta sosiaali- ja terveystoimi, Valtatie 15, 99100 KITTILÄ. Kirjekuoren päälle merkintä ”Tarjous kotihoidon ateriakuljetuspalveluista”.

 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan ja liitteet:

Tarjouspyyntö: Kotihoidon ateriakuljetukset

Liite 1: Hintalomake

Liite 2: Tarjousten käsittelymenettely

Liite 3: Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta

Liite 4: Kotihoidon ateriapalvelureitti kirkonkylällä

 

Tekninen asianhoitaja: vs. kotihoidonohjaaja Carita Saarinen, carita.saarinen@kittila.fi

Kaupallinen asianhoitaja: perusturvajohtaja Markku Tuunainen,markku.tuunainen@kittila.fi
 

22.2.2017: Vastaukset kysymyksiin koskien kotihoidon ateriapalvelukuljetuksen kilpailutusta

 

Sivua päivitetty: 
22.2.2017