Tarjouspyyntö Levin teollisuusalueen asemakaavan laadinta

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

TARJOUSPYYNTÖ

 

Kittilän kunta pyytää tarjousta Sirkan kylässä sijaitsevasta Levin teollisuusalueen asemakaavasta.

 

Suunnittelutehtävän tarkempi sisältö on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka löytyvät kunnan internetsivuilta www.kittila.fi. Hankinta on ilmoitettu julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa 16.10.2015 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi


Tarjous tulee toimittaa perjantaina 13.11.2015 klo 12:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa Kittilän kunnan tekniselle osastolle tai sähköpostilla kirjaamoon.

 

 Postiosoite:   ”Levin teollisuusalueen asemakaava - tarjous”

                      Kittilän kunta, tekninen osasto

                      Valtatie 15, 99100 KITTILÄ.

 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kittila.fi 

Sähköpostiviestin aihekenttään merkintä ”Levin teollisuusalueen asemakaava - tarjous”.


Sopimusehtoina käytetään KSE 2013 – sopimusehtoja.

 

Tarjouksessa tulee olla tarjoajan sähköpostiosoite, johon valintapäätös ilmoitetaan.

 

Tarjous on annettava suunnitteluohjelman mukaisesti.

 

Konsultiksi valitaan hyväksytyn tarjouksen jättäneistä konsulteista arviointiperusteiden mukaisesti laskettuna korkeimman pistemäärän saanut tarjoaja. Kittilän kunta päättää lopullisesta konsultin valinnasta. Kittilän kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

Mahdolliset lisäkysymykset on esitettävä viimeistään maanantaina 2.11.2015 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset vastaukset julkaistaan hankinnan www-sivuilla osoitteessa www.kittila.fi. Lisätietoja antaa tarvittaessa maanmittausinsinööri Marianne Kinnunen sähköpostilla

marianne.kinnunen@kittila.fi.

 

Kittilässä, 16.10.2015

 

TEKNINEN OSASTO


Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1: Tarjouskaavake

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Suunnitteluohjelma

Liite 4: Arviointiperusteet


Kysymyksiä ja vastauksia

(2.11.2015)

 

K: Yksi kysymys nousi esiin eli mitkä ovat tavoitteet Levin Vesihuolto Oy:n omistaman määräalan suhteen – kaavoitetaanko alue yhdyskuntateknisen huollon alueeksi?

 

V: Kyseinen määräala on varattu Levin ympäristön osayleiskaavassa Työpaikka-alueeksi (TP), jossa voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Tavoitteet em. määräalan osalta tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana.

 

Sivua päivitetty: 
19.6.2017