Tarjouspyyntö Taalojärven rinteen asemakaavan laadinnasta

Tulostettava sivu

KUULUTUS

 

TARJOUSPYYNTÖ

 

Kittilän kunta pyytää tarjousta Levin alueella sijaitsevasta Taalojärven rinteen asemakaavasta.

 

Suunnittelutehtävän tarkempi sisältö on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa, jotka löytyvät kunnan internetsivuilta www.kittila.fi. Hankinta on ilmoitettu julkisten hankintojen ilmoituspalvelussa 14.10.2015 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi


Tarjous tulee toimittaa perjantaina 6.11.2015 klo 12:00 mennessä suljetussa kirjekuoressa Kittilän kunnan tekniselle osastolle tai sähköpostilla kirjaamoon.

 

 Postiosoite:   ”Taalojärven rinteen asemakaava - tarjous”

                      Kittilän kunta, tekninen osasto

Valtatie 15

99100 KITTILÄ.

 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kittila.fi  

Sähköpostiviestin aihekenttään merkintä ”Taalojärven rinteen asemakaava - tarjous”.


Sopimusehtoina käytetään KSE 2013 – sopimusehtoja.

 

Tarjouksessa tulee olla tarjoajan sähköpostiosoite, johon valintapäätös ilmoitetaan.

 

Tarjous on annettava suunnitteluohjelman mukaisesti.

 

Konsultiksi valitaan hyväksytyn tarjouksen jättäneistä konsulteista arviointiperusteiden mukaisesti laskettuna korkeimman pistemäärän saanut tarjoaja. Kittilän kunta päättää lopullisesta konsultin valinnasta. Kittilän kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

 

Mahdolliset lisäkysymykset on esitettävä viimeistään maanantaina 26.10.2015 klo 12 mennessä. Mahdolliset vastaukset julkaistaan hankinnan www-sivuilla osoitteessa www.kittila.fi. Lisätietoja antaa tarvittaessa maanmittausinsinööri Marianne Kinnunen sähköpostilla

marianne.kinnunen@kittila.fi.

 

Kittilässä, 14.10.2015

 

TEKNINEN OSASTO


Tarjouspyyntöasiakirjat:

Liite 1: Tarjouskaavake

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  päivitetty 15.10.2015

Liite 3: Suunnitteluohjelma

Liite 4: Arviointiperusteet


Kysymyksiä ja vastauksia

(26.10.2015)

 

K: Yksi kysymys nousi esiin Levin Taalojärven tarjouspyynnöstä, eli alustavassa aikataulussa kaavaehdotus olisi kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä 04/2016. Tarjouspyynnössä  edellytetään luontoselvitysten laatimista, joiden vaatimia maastokäyntejä ei ole mahdollista tehdä enää tänä syksynä (linnusto: toukokuun puoliväli-kesäkuun puoliväli, kasvit: kesäkuun loppupuoli-elokuun alku) – eli miten tuohon suhtaudutaan aikataulun suhteen?

 

V: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 15.10.2015. Ensimmäiseen versioon oli jäänyt vanha aikataulu, joten uuden alustavan aikataulun mukaan kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely on 09/2016, joten luontoselvitykset pitäisi ehtiä tekemään ennen sitä. Suunnitteluohjelman mukaan tilaajalla on mahdollisuus pidentää osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaista aikataulua, eli tarvittaessa ehdotusvaiheen nähtävilläpitoa ja kaavaehdotuksen hyväksymistä voidaan siirtää, mikäli esim. luontoselvitysten tekeminen sitä edellyttää.

Sivua päivitetty: 
19.6.2017