Tiedote: Keskusvaalilautakunnan päätös uusista valtuutetuista ja varavaltuutetuista astuu voimaan

Tulostettava sivu

Tiedote 19.6.2018, Kittilän kunta

 

Valtiovarainministeriön päätöksellä 19.6.2018 VM/2016/00.02.07/2017 Kittilän luottamushenkilöitä on pidätetty luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Luottamustoimesta pidättämisen ajan näissä luottamustehtävissä toimivat varajäsenet.

 

Kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 9.3.2018 § 28 nimennyt tarpeellisen määrän jäävittömiä varavaltuutettuja. Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.3.2018 § 19 ”Varavaltuutettujen määrääminen” merkinnyt keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

 

Keskuvaalilautakunnan päätös 9.3.2018 § 19 on ollut ehdollinen ja se astuu voimaan nyt kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen luottamushenkilöiden pidättämisestä. Keskusvaalilautakunnan päätös nimettyjen henkilöiden toimimisesta varsinaisina valtuutettuina on voimassa niin kauan kunnes asiasta tehdään uusi päätös.

 

Kittilän kunnanvaltuuston uusi kokoonpano ilmenee seuraavasta asiakirjasta:

Kittilän kunnanvaltuusto, pöytäkirja 26.3.2018 § 19 Varavaltuutettujen määrääminen, liite 3 http://dynasty.kittila.fi/kokous/20181587-1-4.PDF

 

Lisätiedot:
Sanna Ylinampa, vs. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 653 0774, sanna.ylinampa@kittila.fi
 

Sivua päivitetty: 
20.6.2018