Tiedote: Kittiläläiset keskustelivat uusien kuntalaisten vastaanotosta

Tulostettava sivu

Tiedote / Kittilän kunta 12.5.2017

 

Kittilässä järjestettiin 10.5.2017 info- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyen. Tilaisuudessa oli paikalla reilu 40 osallistujaa, jotka keskustelivat uusien kuntalaisten vastaanotosta hyvässä hengessä.

 

Tilaisuuden keskustelua johtivat Anna Hakala Vastaanottava Tunturi-Lappi –hankkeesta Maaseudun Sivistysliitosta sekä Kittilän maahanmuuttokoordinaattori Jaana Hokkanen. Mukana tilaisuudessa oli paikalle saapuneiden Kittilän kuntaisten lisäksi Virpi Harilahti-Juola Maaseudun Sivistysliitosta, Marjut Haapanen Suomen kylätoiminta ry:n Koko kylä kotouttaa –hankkeesta ja Milla Mäkinen Suomen pakolaisavusta. Paikalla oli myös edustaja Pelkosenniemen kunnasta, joka vastaanottaa samaan aikaan Kittilän kanssa tulijoita sekä Kittilän SPR:n ja MLL:n edustajia kertomassa omasta työstään muun muassa kotouttamisessa.

 

 

Kunnassa on valmistauduttu uusiin kuntalaisiin

 

Tilaisuudessa Kittilän vt. kunnanjohtaja Timo Kurula kertoi, että Kittilässä, kansainvälisessä matkailukunnassa on kirjoilla jo nyt 28 eri kansallisuutta, joten uudet kulttuurit eivät ole vieras asia. - Kunnan palveluista vastaavat henkilöt ovat työnsä puolesta varautuneet tulijoihin ja niiden mukana tuleviin tilanteisiin. - Kuntaan saadaan nyt uusia asukkaita ja sitä kautta kontaktipintaa uusiin kulttuureihin, Kurula muistutti.

 

Maahanmuuttokoordinaattori Jaana Hokkanen kertoi, että hetkellä odotetaan maahanmuuttovirastosta ELY-keskuksen kautta tietoa tarkasta kiintiöpakolaisten saapumisajasta ja perhekoosta. Tiedossa on, että 20 henkilöä ja perheitä on tulossa, mutta perheiden koko ei ole vielä tiedossa. - Nyt on jo valmisteltu asuntoja valmiiksi perheille. Todennäköistä on, että tulevilla ihmisillä ei ole juuri mitään mukanaan, kun he saapuvat. Hokkanen kertoikin, että kaikenlaista ehjää ja puhdasta tavaraa voi lahjoittaa, kun asiasta sopii etukäteen maahanmuuttokoordinaattorin kanssa.

 

Tulijat rekisteröityvät maistraatissa kittiläläisiksi, ja heitä koskee samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin kuntalaisia. Kunnassa on valmistauduttu niin, että terveystarkastukset ja alkuhaastattelut pääsevät alkuun pian tulijoiden saavuttua ja TE-toimisto puolestaan tekee työikäisille alkukartoituksen.

 

Infotilaisuudessa nousi esiin kysymyksiä myös siitä, miten virallisten ja epävirallisten tilanteiden hoito sujuu eri kielillä. Virallinen tulkki hoitaa tulijoiden viranomaisasiat, mutta toiveena on saada uusille asukkaille myös omakielinen avustaja, eli niin sanottu arjen tulkki, joka kulkee mukana tulijoiden arjessa. Nyt haetaankin henkilöitä, jotka osaisivat sekä suomea että arabiaa.

 

 

Molemminpuolista kulttuureihin tutustumista

 

Kiintiöpakolaisina Suomeen tulevilla henkilöillä on jo oleskelulupa. Milla Mäkinen Suomen pakolaisavusta kertoi, mitä termi kiintiöpakolainen oikeastaan tarkoittaa. Kiintiöpakolaiset tulevat usein pakolaisleireiltä, ja YK:n pakolaisjärjestö on heidät rekisteröinyt ja haastatellut. Suomen valtio on päättänyt ottaa 750 kiintiöpakolaista vuonna 2017 Suomeen. Suomesta Maahanmuuttovirastosta erillinen ryhmä on haastatellut perheitä ja tehnyt valinnan siitä, keitä Suomeen tulee. Kiintiöpakolaiset tulevat siis melko pitkän ja raskaan prosessin kautta ja kunnilla on jo etukäteen hyvin tarkat tiedot tulijoista.

 

Toukokuun aikana Kittilässä järjestetään useita kuntalaisille avoimia tilaisuuksia monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyen. - Meidän tehtävä olisi saada tulijat tuntemaan itsensä tervetulleeksi, joka tapahtuu ihan, kun kohdataan ihminen ihmisenä, avoimesti ja luottavaisesti. Lähinaapurustolla on suuri merkitys myös, Hokkanen muistuttaa. - Etukäteen voi ilmoittautua ystäväperheeksi; silloin ollaan tukena arjen tekemisessä, vaikka kirjastossa, kaupassa käynnissä ja harrastuksissa.

 

Jaana Hokkanen uskoo, että kulttuureita ja tapoja voidaan oppia puolin ja toisin. Tulijoiden on hyvä opetella uuden kotimaan käytäntöjä ja tiedostaa toimintatavat, mutta uutta tietoa ei välttämättä sisäistetä yhdessä päivässä. – Asioista on hyvä puhua, ja aina voi ystävällisesti kysyä, mikä toisesta tuntuu luontevalta ja miten tulija haluaa toimia ja miksi. Samoin voi selittää, miten ja miksi suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan.

 

Anna Hakala Vastaanottava Tunturi-Lappi hankkeesta uskoo, että arjen kohtaamiset ovat tärkeitä. - Kittilä on ne ihmiset, jotka täällä asuvat – me ollaan se verkosto, joka kantaa. Yksilöllä on merkitystä ja jokainen voi tehdä jotakin, pienilläkin teoilla on suuri merkitys tulijoille.

 

Lisätiedot:
Timo Kurula, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597 , timo.kurula@kittila.fi
Jaana Hokkanen, maahanmuuttokoordinaattori, Kittilän kunta, puhelin 0407061142, jaana.hokkanen@kittila.fi
 

Sivua päivitetty: 
12.5.2017