Tiedote: Kittilän kunnan taloudelle vuoden 2016 talousarvion lisäksi pitkän tähtäimen suunnitelma

Tulostettava sivu

Tiedote 4.9.2015

 

Kittilän vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg esittäytyi työntekijöille torstaina 3.9.2015 ajankohtaisten tiedostustilaisuuksien merkeissä. Tilaisuuksissa keskusteltiin talousarviosta 2016 sekä taloustyöryhmän työskentelystä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä hieman yli 70 kunnan työntekijää.

 

Tornberg muistutti, että Kittilä on viime vuodet kehittänyt ja perustellusti investoinut vahvasti, kääntöpuolena on kuitenkin ollut velkaantuminen. Vuoden 2014 tilinpäätös oli vajaan miljoona euroa ylijäämäinen, kertynyttä ylijäämää on noin 5,6 miljoonaa euroa. Velkamäärä Kittilässä on noin 4 700 euroa/asukas, ja konsernivelka on yli 10 000 euroa/asukas.

 

Ohjeena tulevan vuoden talousarvion laadintaan on, että käyttötalousmenot vuodelle 2016 tulee asettaa vuoden 2015 tasolle ja uusia virkoja tai toimia ei perusteta. Lautakuntien tulee tarkistaa kaikki maksut ja taksat. Erikoissairaanhoito on iso kysymys, sen kustannukset kasvavat lähes kaikissa Lapin kunnissa. Vuoden 2016 talousarviotyö etenee niin, että esitykset lautakunnilta saadaan lokakuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsittelee talousarvioesityksen marras-joulukuun vaihteessa  ja kunnanvaltuusto hyväksyy sen joulukuussa.

 

Kunnanhallitus on asettanut taloustyöryhmän, johon kuuluvat pj. Timo Kurula sekä jäsenet Aki Maunula, Tarmo Salonen, Eino Holck, Janne Paksu, Kyösti Tornberg ja Tuula Mertaniemi. Taloustyöryhmän tavoite ja tehtävä on laatia kunnan pitkän tähtäimen talousohjelma, käyttötalous eli toimintamenot kestävälle tasolle sekä myös investoinnit sellaiselle tasolle ettei lisää velkaannuta ja kyetään velat hoitamaan.

 

Taloustyöryhmä tekee esityksen investointiraamista/vuosi sekä veroista ja maksuista syyskuun loppuun mennessä, ja muut esitykset, osa vuoden 2016 talousarviota silmälläpitäen ja loput vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä. Konsultiksi taloustyöryhmän työhön on valittu Olli Tolkki NHG:sta. Tolkki käy läpi koko kunnan toiminnan, mutta painopisteenä on sosiaali- ja terveydenhuolto, päivähoito ja ruokapalvelut. – Jotain valintoja tuli tehdä, ja nämä toiminnot ovat laajoja Kittilässä, Tornberg perusteli painopistevalintoja. - Konsultin tulee analysoida Kittilän kunnan toimintarakennetta suhteessa muihin kuntiin ja kustannuksiin. Ensi keskustelujen pohjalta käsitykseni on, että hän on ehdoton ammattimies, Tornberg kertoo.

 

Tornbergin mukaan nyt ollaan tekemässä talouden uudistusohjelma pikemminkin kuin ankaraa säästöojelmaa. - Tämä työ ei ole muutaman poliitikon ja kunnan johdon työ vaan tämä on meidän kaikkien urakka, toivon, että tartumme tosissaan tähän työhön.

 

Tornbergin mukaan sekä ulkopuolisen konsultin että uuden kunnanjohtajan on helppo kysyä monia kysymyksiä, esimerkiksi miksi vanhuspalveluiden kustannukset ovat niin korkeat tai miksi Kittilässä on yksityisiä toimijoita niin vähän sosiaali- ja terveydenhuollossa eikä ollenkaan päivähoidossa. Tulisi myös tarkastella, onko kunnalla ns. laiskoja kiinteistöjä, jotka eivät ole kunnan ydintoiminnan kannalta tarpeellisia. Henkilöstötilaisuudessa keskusteltiin myös, onko jako koulutoimeen ja vapaaseen sivistystoimeen pitemmän päälle järkevä vai pitäisikö ne yhdistää. Mietittäväksi tulee myös muun muassa veroprosentin ja kiinteistöveron suuruuden esittäminen.

 

- Kunnan keinovalikoimaan ei kuulu irtisanomiset eikä lomautukset mutta mikäli nyt epäonnistutaan, niin kunta on pakotettu koviin toimenpiteisiin, Tornberg muistuttaa. - Yleistilanteen pohjalta kokonaisarvioni on se, että homma on omissa käsissämme. Nyt voidaan kysyä, onko meillä malttia vaurastua? Kun vain kykenemme asettamaan toimintamenot oikealle tasolle ja saamme myös investoinnit kohtuuteen, me selviämme, Tornberg uskoo. Hän myös muistuttaa, että Kittilällä on väestölliset ja elinkeinolliset edellytykset kehittyä.

 

Lisätiedot:

Kyösti Tornberg, vt. kunnanjohtaja, puhelin 040 673 7633, kyosti.tornberg(at)kittila.fi

Sivua päivitetty: 
4.9.2015