Tiedote: Kittilän kunnan talousarvioehdotus

Tulostettava sivu

Tiedote 23.11.2015

 

Kittilän väestö on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja työpaikat ovat lisääntyneet. Palvelujen ja infran voimakas kehittäminen on tuonut mukanaan velkaantumista, tällä hetkellä kunnalla on velkaa noin 4700 euroa asukasta kohti. Kunnan ikärakenne on kuitenkin terve ja elinkeinollinen rakenne vahva, minkä vuoksi toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on kunnan omissa käsissä. Tämä on merkittävä asia Lapin läänissä sijiatsevalle kunnalle.

 

Kittilässä kesällä työnsä aloittaneen taloustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti kunnallisveroprosenttia nostetaan 19,5 prosentista 20,25 prosenttiin ja jokaista kiinteistöverotyyppiä korotetaan 0,06 prosenttia. Kunnallisverojen nostolla lisää tuloja saadaan noin 600 000 euroa ja kiinteistöveron tarkistuksella noin 300 000 euroa.

 

Toimintarakennetta on tarkoitus muuttaa kustannustehokkaammaksi, mikä vaatii 2-3 vuoden työn. Hallintokuntien budjetit vuodelle 2016 on laadittu tämän mukaisesti, ja ne ovat pääosin miinusmerkkisiä verrattuna vuoden 2015 budjettiin.

 

Talousarvioesityksen investointien nettosumma on noin 3,5 miljoonaa euroa, kun viimevuosina se on ollut huomattavasti korkeampi. Merkittävimpiä investointeja vuodelle 2016 tehdään Sirkan koulun osalta, koulun laajennuksen loppuunsaattaminen: 2,7 miljoonaa euroa, tuloja 800 000, nettosumma 1,9 miljoonaa euroa. Sirkan koulun laajennukseen liittyviin kalustehankintoihin on varattu noin 300 000 euroa.

 

Vt. kunnanjohtajan talousarvioesitys on koottu taloustyöryhmän linjausten mukaisesti. Se esitellään kunnanhallitukselle tiistaina 24.11. ja kunnanhallitus käsittelee esityksen 1.12. Valtuuston käsittelyyn talousarvio menee näillä näkymin 14.12.2015.

 

Lisätiedot:
Kyösti Tornberg, vt. kunnanjohtaja, puhelin 040 673 7633, kyosti.tornberg(at)kittila.fi

Sivua päivitetty: 
23.11.2015