Tiedote: Kittilän kunnanhallituksen päätökset 20.10.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 21.10.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 20.10.2020 kokouksessaan:

 

- lausunnosta Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemuksesta koskien Ruopas Pahtapuura -nimistä malminetsintälupa-aluetta. Kunnanhallitus totesi, että kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa moottorikelkkareitin käytölle, paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle. Kunnanhallitus painotti, ettei malminetsinnästä saa aiheutua minkäänlaista haittaa matkailuelinkeinolle.

- hyväksyä sopimuksen Lapin ELY-keskuksen kanssa Hanhimaan tien ja Könkään kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Kunnan edustaja sopimuskatselmuksessa, työmaakokouksissa ja vastaanottotarkastuksissa on yhdyskuntainsinööri ja varalta tekninen johtaja.

- myöntää Kuivasalmen Lapinkyläyhdistys ry:lle 5.000 euron avustuksen työpajatoiminnan järjestämiseen ja hei­dän osaltaan Lapinkylien kattojärjestön käynnistämisprojektin ku­luihin.

- että Kittilän kunta osallistuu MetsäRekry Lappi -hankkeeseen väkiluvun mukaisella 2000 euron maksuosuu­della.

- hylätä oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 24.9.2020 § 367 Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi.

- että Kittilän kunta sitoutuu Pohjoinen hankintaneuvontahankkeeseen vuosille 2021-2023 siten, että kunnan maksuosuus yritysten ja asukasluvun mukaan laskettuna on 1000 euroa / vuosi, yhteensä 3000 euroa tulevan kolmen vuoden aikana (v. 2021-2023).

- valita henkilövaalissa rakennustarkastajan virkaan 1.1.2021 alkaen rakennusinsinööri Antti Pekkalan soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon, riittävän kokemuksen ansiosta rakennussuunnitteluun liittyvissä ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä ja haastattelussa ilmenneiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

- valtuuttaa hallintotoimen tilaamaan kuluvana vuonna tarvittavat ohjelmistot ja ulkopuoliset koulutukset sähköisen kokouskäytänteen edistämiseksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että 1.1.2021 lähtien kunnanvaltuuston esityslistat toimitetaan sähköisesti valtuutetuille ja varavaltuutetuille. Varsinainen sähköiseen kokoukseen siirtyminen toteutetaan vuoden 2021 aikana.

- lähettää valmisteluun seuraavat aloitteet: valtuustoaloite koskien aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä lämmöntuotannossa, valtuustoaloite kunnan omistamien metsämaiden tilanne -tilaisuuden järjestämisestä valtuustolle, valtuustoaloite kirkonkylän Kirkkojärven virkistyskäytön kehittämiseksi sekä valtuustoaloite Puhtaan koulun puolesta - alakoulun rakentaminen täysin erilliseksi rakennukseksi.

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle:

- että valtuusto myöntäisi yksityisteiden tieavustuksiin 60 000 euron lisämäärärahan kuluvalle vuodelle 2020.

- että veroprosentit vuodelle 2021 määrätään seuraavasti:

- tuloveroprosentti 20,25 %
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,16 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %
- rakentamaton rakennuspaikka 0,00 %
- voimalaitokset 3,1 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %

 

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:
http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
21.10.2020