Tiedote: Kittilän kunnanhallituksen päätökset 3.11.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 4.11.2020, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 3.11.2020 kokouksessaan:

- lausunnosta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle/Saattoporan suljetun kaivoksen jälkihoitosuunnitelman hyväksyminen, Kittilä.

- merkitä tiedoksi vanhempien kirjeen tuulivoimahanketta koskien, merkitä tiedoksi että Kittilän kunta noudattaa maankäyttö- ja raken­nuslakia tuulivoimahankkeen valmistelussa sisällyttäen siihen kunta­laisten kuulemisen ja että Kittilän kunta kuulee kuntalaisia mm. toteuttamalla webropol-kyselyn ja järjestämällä heille keskustelutilaisuuden.

- antaa luvan sille, että kunta voi myydä tarvittavan määrän palautukseen lähtevästä 100 kpl:n erästä iPadeja Kaukosen, Lukkarin, Raattaman ja Sirkan koulun oppilaille hintaan 70 euroa /kpl ja delegoida myyntipäätöksen teon vt. sivistystoimenjohtajalle. Mikäli iPadeja jää tämän jälkeen kunnalle, henkilökunta voi lunastaa niitä hintaan 70 euroa /kpl ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli halukkaita ostajia on enemmän kuin ipadeja, tällöin myynti tapahtuu arpomalla. ICT-yksikkö varmistaa ennen edelleen luovuttamista laitteiston tyhjäämisen asianmukaisesti tietoturvaseikat huomioiden.

- myöntää Terttu Junttilalle 5.000 euron avus­tuk­sen kirjan kirjoittamiseen.

- hyväksyä Citrus Solutions Oy:n kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen Kittilän kunnan verkkopalvelun uudistuksen hankinnan kilpailuttamisessa.

- käynnistää Kittilän kunnan henkilöstöstrategian valmistelun vuo­sille 2021-2024.

- nimetä yhtiökokousedustajaksi Pekka Rajalan ja varaedustajaksi Ahti Ovaskaisen Levin Matkailu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.11.2020 ja esittää Levin Matkailu Oy.n hallitukseen jäseneksi Raija Palosaarta.

- päätti myöntää palkinnot Kittilän Vuoden Yrittäjä 2020, Kittilän Vuoden Yrittäjänainen 2020 ja Kittilän Vuoden Yksinyrittäjä 2020. Valinnat ovat julkisia 14.11.2020.

- hyväksyä Kittilän kunnan ja kunnanjohtaja Antti Jämsénin välisen johtajasopimuksen ajalle 1.1 - 31.12.2021 ja viedä johtajasopimuksen edelleen valtuustolle tiedoksi.

- merkitä tiedoksi Meän Pirssin kuljetusten tilanteen reittien Kohde 25: Meän Pirssin kuljetus Tepsan suunnalta ja Kohde 26: Meän Pirs­sin kuljetus Kallon ja Kaukosen suunnalta osalta, valtuuttaa hallintotoimen tekemään väliaikaisen sopimuksen koh­teista 25 ja 26 sopivan yrityksen kanssa siihen saakka kunnes asiaan on saatu lisäselvyyttä ja muilta osin palauttaa asian uudelleenvalmisteluun.

- nimetä luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämiseksi työryhmän, johon nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat ja vs. hallintojohtaja.

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle:

-  että se hyväksyy rakennuslupamaksuja koskevan taksaluonnoksen ja vahvistaa sen siten, että taksa tulee voimaan 1.1.2021 lukien.
 

- hyväksyttäväksi Sodankylän perusturvalautakunnan esittämän muutoksen Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien yhteistoimintasopimukseen. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että muutos on perusteltu, kun jatkossa kustannukset jakautuvat asukasluvun sijaan jatkossa palvelujen käytön mukaan kullekin kunnalle.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

Sivua päivitetty: 
4.11.2020