Tiedote: Kittilän kunnassa on selvitetty yläkoulun ja oppilasasuntola Majarin sisäilman laatua ja rakennuksen kuntoa

Tulostettava sivu

Tiedote 31.5.2011

 

Kittilän yläkoulun ja oppilasasuntola Majarin työtiloja on suljettu huhtikuussa sisäilman laadun vuoksi. Korjaukset näiden tilojen osalta aloitetaan 6.6.2011. Tehtyjen selvitysten perusteella tehdään korjaussuunnitelma sekä jatketaan tutkimuksia. Näiden toimenpiteiden jälkeen arvioidaan tilojen jatkokäyttö.

 

Rakennuksessa, jossa sijaitsevat yläkoulu ja oppilasasuntola Majari, sisäilman laatuongelmat tulivat ilmi voimakkaasta maakellarimaisesta hajusta. Marraskuussa 2010 aloitettiin Kittilän kunnassa rakennuksen sisäilmaselvitys, joka valmistui toukokuussa 2011. Selvityksessä todettiin yläkoululla kohonneita rakennekosteuksia sekä viitteitä muistakin sisäilman laatua huonontavista tekijöistä.
 

Kittilän kunnan tekninen toimi teetti kiinteistöön kuntokartoituksen putkien ja rakenteiden kunnon selvittämiseksi täydentäen sitä erilaisilla sisäilmanäytteillä. Lisäksi kunnan ympäristöterveysvalvonta päätti ottaa tiloissa mikrobinäytteitä. Mikrobinäytteiden tulokset saatiin huhtikuussa 2011. Tuloksissa ilmenneen poikkeavan sädesienikasvuston vuoksi kunnan johtoryhmä päätti ottaa pois käytöstä Majarin oppilasasuntolan ensimmäisen kerroksen kokonaan sekä yläkoulun luokan 11.
 

Toukokuussa saatujen tulosten perusteella tutkimusta laajennettiin ja päätettiin ottaa tiloista lisää näytteitä, joiden tulokset valmistuvat heinäkuun 2011 aikana. Tavoitteena on saada koulun sisäilman laatu sellaiseksi, että koulu voidaan aloittaa tiloissa suunnitelmien mukaisesti 11.8.2011.

 

Lisätietoja:
Juha Metso, vs. terveystarkastaja, puhelin 0400 421 451, juha.metso(at)kittila.fi
Mauri Tammela, sivistystoimen johtaja, puhelin 040 524 6196, mauri.tammela(at)kittila.fi
Lauri Hettula, rakennusmestari, puhelin 0400 943 634, lauri.hettula(at)kittila.fi
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013