Tiedote: Kittilän tulot ja menot kasvavat väestön mukana

Tulostettava sivu

Tiedote 2.11.2011

 

Kittilän tulot ja menot kasvavat väestön mukana
 

Kittilä säilyttää nykyisen palvelutason myös vuonna 2012. Menot ja tulot kasvavat maltillisesti. Investoinneissa vastataan väestönkasvun lakisääteisille palveluille asettamiin haasteisiin.

Kittilän kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 on valmistunut. Kunnanjohtajan ehdotuksessa toimintamenot kasvavat noin 4 %, josta 3 % on varautumista palkkojen nousuun.

 

Kunnan väestönkasvun mukana on tullut tarve uusien virkojen ja toimien perustamiseen. Ensi vuonna tarvitaan uusi laaja-alaisen erityisopettajan virka sekä henkilökuntaa syksyllä 2012 toimintansa aloittavaan Sirkan päiväkodin uuteen ryhmään ja yhteen uuteen ensimmäiseen luokkaan.

 

Verotulojen arvioidaan kasvavan 3 %. Verotuloennuste perustuu maailmantalouden epävarmaan tilanteeseen ja varovaiseen arvioon kasvusta.

 

Investoinneilla varmistetaan lakisääteiset palvelut kasvavalle väestölle. Vuoden 2012 investointisuunnitelmaehdotuksessa tärkein uudisrakennuskohde on Sirkan päiväkodin laajennus. Lisäksi työolojen turvaamiseksi on tarpeen korjata Kittilän yläkoulu ja uusia kunnanviraston ilmastointi. Kadunrakentamisessa tavoitteena on ensi vuonna tiestön ylläpitäminen ja olemassa olevan omaisuuden arvon säilyttäminen.

 

Kunnanjohtajan esityksessä veroprosentit ovat vielä edellisen vuoden tasolla. Kunnanhallitus päätti 25.10. äänin 6-3 esittää valtuustolle yleisen kiinteistöveron korottamista 0,15 prosenttiyksiköllä. Verotulot vahvistetaan talousarvioon kunnanvaltuuston päätettyä veroprosentit 14.11.

 

Toimintamenot vuodelle 2012 ovat kunnanjohtajan esityksessä 44,8 milj. euroa, ja toimintatulot 4,5 milj. euroa. Investointeihin esitetään käytettäväksi 4,5 milj. euroa. Tämän jälkeen lainakanta nousee 4950 euroon /asukas.

 

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä on huolestunut kunnan velkaantumisesta mutta katsoo tulevaisuuteen valoisasti.

 

- Kittilän kunnassa on investoitu viimeiset vuodet hurjaa tahtia peruspalveluiden tason parantamiseksi. Kunnan elinkeinoelämä on myös menestynyt; viimeisten kymmenen vuoden aikana työttömyysaste onkin puolittunut ja väestö kasvanut 400 hengellä. Kuuden vuoden aikana verotulotkin ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kun kuntaan muuttaa paljon työikäisiä, heidän lapsilleen tarvitaan kouluja ja päiväkoteja. Tämä on kuitenkin positiivinen ongelma, sanoo Mäkelä.

 

Vuoden 2012 talousarviossa painotetaan lakisääteisiä palveluita. Talousarvioesitys sisältää kuitenkin esimerkiksi entisvuosien tapaan avustukset mm. liikuntaseuroille ja 16 000 euron tuen vanhusten liikuntaan. Lisäksi esitetään varattavaksi, kunnanhallituksen aloitteesta, 6 000 euroa 13-17 -vuotiaiden kylpylälippujen subventointiin.

 

- Vuodesta 2010 vuoteen 2011 toimintamenot kasvoivat 7,5 prosenttia. Ensi vuoden talousarvion valmistelussa on ohjeistettu maltilliseen kasvuun ja vain välttämättömiin lisäyksiin. Jos maailman ja euroalueen talous ei vuoden kuluttua näytä valoisammalta, joudutaan vuodelle 2013 tekemään todella tiukka budjetti. Siksi vapaaehtoisten palveluiden lisääminen ei ole mielestäni tässä tilanteessa suositeltavaa, enkä kykene sellaisia esittämään, Mäkelä kertoo.
 

 

Kunnassa uskotaan Kittilän kultakaivoksen laajenemisen ja Hannukaisen mahdollisen kaivoksen tuovan työpaikkoja ja lisäävän verotuloja vielä taloussuunnitelmakaudella 2013−2014.

 

Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta 8.11. ja 22.11. Veroprosentit vahvistetaan kunnanvaltuustossa 14.11. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 12.12. Talousarviota on käsitelty lisäksi valtuustoseminaareissa syyskuussa ja lokakuussa. Kuntalaisille kunnanjohtaja esittelee talousarvioehdotusta Alakylällä järjestettävässä yleisötilaisuudessa 7.11.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Anna Mäkelä, puh. 040 572 2044
Tekninen johtaja Lauri Kurula (investoinnit), puh. 040 540 6357
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013