Tiedote: Kittilän uusi valtuusto perehtyi kunnan toimintoihin ja tulevaisuuteen

Tulostettava sivu

Kittilän kunta
Tiedote 29.8.2017

 

Kittilän kunnan uusi kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 28.8. ennen varsinaista kokoustaan valtuustoinfoon, jossa se sai tietoa monipuolisesti kunnan osastoiden asioiden hoidosta. Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula esitteli kunnan yleishallintoa ja osastopäälliköt osastoittain käyvät läpi oman hallintokuntansa asioita.

 

Vt. kunnanjohtaja kertoi kunnasta organisaationa ja myös alueena, johon vaikuttaa alueen asukkaat ja yritykset. Kurula painotti esityksessään tulevaisuuden kunnan roolia ja tehtäviä. Tulevaisuuden kunnan tehtävän keskiössä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Tutkimuksen mukaan[1] tulevaisuuden kunnassa kuntalaisille tärkeää ovat kunnan toimintaympäristö, kunnan arvomaailma, kunnan palvelut kuntalaiselle – myös muut kuin kunnan tuottamat, sekä kunnan toimintatavat.

 

Jatkossa kuntalaiset haluavat yhä enemmän vaikuttaa vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa kunnan asioihin, mikä suuntaa luottamushenkilöiden painopistettä päätöksenteosta jo varhaisempaan vaiheeseen.

 

Controller Tuija Lång esitteli talousosaston organisaation, ja tekninen johtaja Lauri Kurula teknisen osaston toiminnot. Perusturvajohtaja Markku Tuunaisen johdolla esittäytyi sote-osasto ja sen johtavat virkamiehet. Elinkeinojohtaja Katariina Palola esitteli kunnan elinkeinoyksikön Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnan painopisteitä. Vs. sivistystoimenjohtaja Anne Onnela esitteli osaston viranhaltijoita ja toimia, sekä kertoi alustavasti monitoimitalo-ajatuksesta, joka voisi yhdistää useita toimintoja kirkonkylällä.

 

Lisätiedot
Timo Kurula, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula@kittila.fi

 

[1] Kuntaliitto, Tulevaisuuden kunta. Acta nro 264

 

Sivua päivitetty: 
25.9.2017