Tiedote, Levi-Sirkkajärven kunnostushanke

Tulostettava sivu

Levi- ja Sirkkajärven kunnostushankkeen työt ovat valmistumassa

 

Levi- ja Sirkkajärven kunnostushankkeen rakentamistyöt ovat valmistumassa Kittilässä. Kevään tulvan myötä vesipinta nostetaan Levi- ja Sirkkajärvessä lähes tavoitteen mukaiseen tasoon. Kesällä suoritetaan hankkeen viimeistelytyöt ja suoritetaan vesikasvien niittotyöt.

 

 

Projektin toteutuksen tilanne:

 

Projektin toteutus aloitettiin helmikuussa 2014 raivaustöillä ja pohjapadon rakentamistöillä. Kesällä 2014 rakennettiin pohjapato sekä siihen liittyvä monitoimikanava pääosin valmiiksi. Telaranta ja veneenlaskuluiska rakennettiin syksyllä, kun EAKR-hankkeen lisärahoitus varmistui. Raivaustöitä jatkettiin talvella 2014 ja raivaustyöt valmistuivat ennen pääsisäistä 2015. Kesällä 2015 suoritetaan vielä viimeistelytyöt, otetaan monitoimikanava käyttöön ja suoritetaan vesikasvien niittotyöt. Vesikasvien niittoa on tarkoitus toteuttaa kolmena kesänä peräkkäin.

 

 

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

 

Levi- ja Sirkkajärvet ovat matalia ja voimakkaasti umpeen kasvaneita vesistöjä. Projektin toteutuksen keskeisenä tavoitteena on järvien vesi- ja ranta-alueiden virkistyskäyttömahdollisuuden sekä vesimaiseman parantaminen.

 

Kunnostuksen myötä rantatonttien käyttömahdollisuudet paranevat ja järven vesitilavuus kasvaa, jolla on myönteinen vaikutus vedenlaatuun, kalastoon ja vesimaisemaan. Kunnostustoimenpiteet parantavat etenkin kesäaikaisia virkistyskäyttömahdollisuuksia kuten virkistyskalastusta ja veneilyä sekä auttavat osaltaan parantamaan virkistyskäyttöön ja matkailuun liittyvän yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Vesisyvyyden lisäys toteutettiin rakentamalla pohjapato Levijärven luusuaan, joka nostaa keskivedenpintaa noin yhdellä metrillä.  Pohjapatoon rakennettiin kala- ja veneväylä, joka mahdollistaa pienveneellä kulun ja toimii myös kalatienä.

 

 

Hankkeen osapuolet:

 

Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus) ja se toteutetaan yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 65 %:n osuudella sekä Kittilän kunta yhteensä 35 %:n osuudella. Hankeen rakennustyöt toteutetaan kokonaisurakalla ja hankkeen urakoitsijana toimii Veljekset Toivanen Oy.

 

Töiden valmistuttua Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luovuttaa tehdyt kunnostukset ja rakenteet Kittilän kunnalle, joka vastaa rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, puh 0295 037 397

Aluevastaava Timo Tauriainen, puh 0295 037 549

                     

 

Kittilän kunta

Tekninen johtaja Lauri Kurula, puh 040-5406357

Tiemestari Jari Kinnunen, puh 0400-862 532                                     

 

 

 

 

           

Sivua päivitetty: 
19.6.2017