Tiedote: Maaseutuhallinnon lakimuutoksen valmistelu Kittilässä

Tulostettava sivu

Tiedote 8.6.2011

 

Tehtävät järjestetään 1.1.2013 Kittilän, Muonion ja Enontekiön yhteistyönä. Maataloussihteeri pysyy Kittilässä.

 

Eduskunta on säätänyt lain, jonka mukaan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät tulee pienissä kunnissa hoitaa useamman kunnan yhteistyönä. Laki on tullut voimaan 1.4.2010, ja kuntien on tullut tehdä päätös yhteistyömuodosta 1.5.2011 mennessä. Uuden lain mukaan kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamista varten sellainen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 yrittäjää ja jolla on palveluksessaan viisi vähintään osa-aikaista henkilöä. Nykyisen kaltainen toiminta, jossa Kittilän kunta hoitaa maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät yksin nykyisen laajuisella henkilöstöllä, ei ole lain mukaan mahdollinen.

 

Kittilän kunta on kunnanhallituksen päätöksellä hakenut marraskuussa 2010 yhdessä Muonion ja Enontekiön kuntien kanssa maa- ja metsätalousministeriöltä lupaa poiketa 800 maaseutuyrittäjän vaatimuksesta pitkien etäisyyksien kanssa. Ministeriö on antanut luvan tällaiseen poikkeavaan järjestelyyn maaliskuussa 2011 mutta on silti edellyttänyt lain mukaisesti tehtävien järjestämistä yhteistyössä Kittilän, Muonion ja Enontekiön kesken. Ministeriö on edellyttänyt kunnilta ilmoitusta yhteistyöhön osallistuvista kunnista 1.6.2011.

 

Kittilän kunnanhallitus on kokouksessaan 31.5. päättänyt yhteistoiminta-alueen muodostamisesta Muonion ja Enontekiön kuntien kanssa 1.1.2013 alkaen. Muoniosta tulee lain edellyttämä yhteistoiminta-alueen ns. isäntäkunta. Kittilän kunnassa säilyy kuitenkin myös 1.1.2013 jälkeen päätoiminen, kokoaikainen maataloussihteeri kuntalaisten palveluksessa. Kuntalaisten näkökulmasta muutokset toiminnassa ovat todennäköisesti vähäisiä. Kittilän kunnan peruste ryhtyä yhteistyöhön on kuntaa velvoittava laki.

 

Yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdään yhteistoimintasopimus, joka tulee aikanaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Yhteistoimintasopimuksessa määritellään mm. tehtävät uudelle, kuntien yhteiselle maaseutulautakunnalle. Valmistelun edetessä järjestetään maa- ja porotalousyrittäjille tiedotustilaisuus, jossa kuullaan maatalousyrittäjien näkemyksiä asiasta ja pyritään vastaamaan sitä koskeviin kysymyksiin. Tätä ennenkin asiasta voi tiedustella valmistelusta vastaavilta virkamiehiltä.

 

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Anna Mäkelä, puhelin 040 572 2044, anna.makela(at)kittila.fi
Maataloussihteeri Markku Sahari, puhelin 0400 356 421, markku.sahari(at)kittila.fi
 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013