Tiedote: OAJ:n puheenjohtaja vie terveiset Kittilästä eduskuntaan

Tulostettava sivu

Kittilän kunta
Tiedote 5.10.2017

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vieraili Kittilässä maanantaina 2.10.2017. Luukkainen lupasi viedä Kittilän terveiset eduskuntaan osana OAJ:n kiertueen antia. – Olemme liikkeellä enemmänkin korvina kuin suuna, ja toimimme viestinviejinä alueelta, Luukkanen kuvaili. Luukkainen tuli Kittilään OAJ:n on the Road –kiertueella, jossa vieraillaan Suomen eri paikkakunnilla. Kiertueella tavataan kuntalaisten lisäksi kuntien johtoa ja keskustellaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen asioista. Kittilässä tutustuttiin Sirkan kouluun ja kirkonkylän päiväkotiin Pikkumettään, pikaisesti myös Kittilän lukioon ja Lukkarin kouluun. Puheenjohtajan mukana Kitillään tutustui OAJ:n Lapin alueyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Kyrö Inarin kunnasta. Kittilän kunnan kuulumisia olivat kertomassa luottamushenkilöstön edustaja, vt. kunnanjohtaja sekä Kittilän kunnan viranhaltijoita vapaan sivistystyön, koulutoimen ja sosiaali- ja terveystoimen puolelta, sekä OAJ:n paikallisyhdistyksen jäseniä.

 

Kittilässä monipuolinen varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristö

Kittilässä varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristö on kirjava johtuen paitsi kausittaisesta työvoimasta, myös siitä, että väestöpohja on monipuolista ja lapsia ja perheitä on useista eri kielitaustoista. Valmistavan opetuksen resurssia käytetään usein lyhytaikaisiin asiakassuhteisiin. Usein vaaditaan nopeaa reagointia, esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan uusia opettajia tai erityisopetusta. Kittilän kasvavan väestön ja sesonkiluonteisen työrakenteen vuoksi päivähoitopaikoista on vajetta, ja kunta on reagoinut siihen muun muassa rakentamalla uuden päiväkodin kirkonkylälle ja lisäämällä yksiköitä. Tarve lisäpaikoille on silti edelleen olemassa. Keskusteltiin yksityisistä päivähoitopalveluista yhtenä ratkaisuna, ja esiin nostettiin laadunvalvonnan tarve ja työntekijöiden tasapuolisista oikeuksista huolehtiminen. Kausitöiden vuoksi paine varhaiskasvatuksessakin on kausittaista, kuitenkaan valtionosuuksia ei jaeta koko vuoden keskiarvon mukaisesti. Erityispiirteenä Kittilän koululaisten arjesta tuotiin esille, että enimmillään yhteen suuntaan oppilaan matka voi olla  noin 80 km. Tosien asteen opiskelujen perässä moni joutuu lähtemään vähintäänkin lähikuntiin Rovaniemelle tai Sodankylään, vaikka nuorella itsellään ei välttämättä olisi vielä valmiuksia tai halua lähteä.

 

Vt. kunnanjohtaja Timo Kurula kertoi, että laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi Kittilässä on lukio-opetusta ja toisen asteen opetusta. Vuonna 1998 perustettu Levi-Instituutti kouluttaa alueen yritysten toiveen mukaisesti ammatillisia osaajia alueen elinkeinollisiin tarpeisiin. Kittilässä on yrityksiä suhteutettuna väkilukuun runsaasti, ja useat yritykset ovat yhden-kahden hengen mikroyrityksiä. Esimerkiksi Levin matkailualueen piirissä toimii yli 200 ohjelmapalveluyritystä. Levi-Instituutin merkitys on suuri koulutettaessa osaajia matkailun tarpeisiin. Lukio ei ole tämänkokoisessa kunnassa itsestäänselvyys. Vt. kunnanjohtaja muistutti, että lukioverkkoa ei saa karsia – esimerkiksi Kittilässä peruskoulun ja lukion yhteisillä viroilla saadaan täydet opetutustunnit opetajille. Se on rekrytoinnissa kilpailuvaltti ja takaa laadukkaan opetuksen. Revontuli-Opistolla toimii aikuiskoulutusta, ja kaikkien opetusta tarjoavien laitosten välillä Kittilässä on hyvää yhteistyötä. - Sivistystoimessa on Kittilässä todella korkeasti koulutettua henkilöstöä ja meneillään on tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä, ihmiset käyvät koulutuksisssa ja pitävät osaamistaan yllä, sanoo sivistystoimenjohtaja Tiina Nikander-Koivukangas.

 

Sivistystoimenjohtaja nosti esiin myös Kittilässä toimivan Levin Alppikoulun potentiaalin. Nikander-Koivukangas näkee, että alppikoulun osalta on valtavasti kehittämismahdollisuuksia, kansainvälistymisen ja englanninkielisen opetuksen suunnittelun osalta. Myös ammatillisen koulutuksen kehittäminen nousi esiin. Kittilässä yläkoulussa voi opiskella saksaa tai venäjää kahdeksannelta luokalta alkaen, ja kieliä voi jatkaa lukiossa. Saamenkielistä opetusta saa 10 lasta Sirkassa. Kielien osaamisen merkitystä on nostettu esiin alueen yrittäjätahoiltakin, Kittilän kaltaisella vahvalla matkailualueella kielten opiskelun merkitys on suuri.

 

Luukkainen kiittelee, että Kittilässä kouluissa valinnaisuutta kieliopintoihin on runsaasti enemmän kuin mitä minimitaso vaatii, ja kiittää tässä kuntapäättäjiä viisaasta päätöksestä. Maakuntauudistuksen jälkeen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osuus on kunnan budjetin suurin osa, ja jatkossakin tulee varmistaa vireä koulutustoiminta. Kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tarmo Salonen antoi Luukkoselle eteenpäin vietäväksi terveiset eduskuntaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kulujen tasausjärjestelmästä. Jos matkailija sairastuu täällä ollessaan, lasku menee matkailijan kotikuntaan, mutta varhaiskasvatuksen ja koulutuksen osalta tilanne ei ole näin vaan kulut jäävät palvelun järjestävälle alueelle.

 

Lisätiedot
Timo Kurula, vt. kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 595 7597, timo.kurula(at)kittila.fi

 

Tulosta tiedote tästä

Sivua päivitetty: 
5.10.2017