Tiedote, talousarvio 2013: Kittilässä verotulot ja toimintamenot kasvavat

Tulostettava sivu

Tiedote 9.11.2012
Kittilän kunnan talousarvio 2013

 

Kittilän kunnan talousarviossa vuodelle 2013 johtoajatuksena on lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Investoinneista mittavimmat ovat kirkonkylän päiväkoti, Sirkan koulun laajennus ja yläkoulun korjaus. Kittilän toimintamenot kasvavat ensi vuonna. Yhteisöveron ansiosta kunnan verotulot nousevat merkittävästi.

 

Kittilän kunnan talousarvioehdotus vuodelle 2013 on valmistunut. Talousarvion valmistelussa on lähdetty maltillisesta kunnallisverotulojen kasvusta vuonna 2013. Käyttötalouden menojen kasvutavoitteeksi asetettiin 3 %, mutta koululautakunnan menot ylittävät sen tuntuvasti.

– Budjetti on laadittu sellaisella ajatustavalla, että koulun ja päiväkodin menot kasvavat ja ne ovat menoja, joiden täytyykin saada kasvaa. Siksi ei-lakisääteisissä palveluissa on tiukennettu vastaavasti jonkin verran, kunnanjohtaja Anna Mäkelä kertoo. – Esimerkiksi koululautakunnan ja sivistyslautakunnan esityksistä on jouduttu karsimaan, koska kaikkeen ei ole varaa.
 

Investointeja päiväkoteihin ja kouluihin
 

Investoinneissa painotetaan vuonna 2013 lakisääteisiä peruspalveluita: kouluja ja päiväkoteja. Uudisrakentamiskohteita ovat kirkonkylän uusi päiväkoti ja Sirkan päiväkodin mahdollinen seuraava laajennus. Korjausrakentamisessa pääkohde on yläkoulu. Lisäksi tehdään pienempiä korjauksia eri kohteisiin; tarkoituksena on turvata omaisuuden arvo ja käyttövarmuus. Katujen rakentamisessa ja korjauksessa euromääräisesti suurin kohde on Levin alueen Tunturitie (ns. Tuikun tie), joka on välttämätöntä korjata turvallisuussyistä. Kirkonkylällä jatketaan katujen korjaamista; vuoden 2013 korjauskohteita ovat Aholanperäntien eteläpää, Aholan rivitie, Karjatie, Vilukko ja Kaarnikkamettä.
 

Uusia virkoja ja toimia
 

Vuonna 2013 käyttötalouteen ehdotetaan lisättäväksi uusia vakansseja vuoteen 2012 verrattuna: yksi päihde- ja mielenterveystyön tekijä (lähihoitaja) ja yksi määräaikainen lähihoitaja kotihoitoon. Lisäksi vuonna 2013 kunnassa on kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joiden palkasta ja muista kustannuksista suuri osa tulee valtiolta. Levin alppikoulussa toimii toinen valmentaja, jonka palkkakustannuksista kunta maksoi vuonna 2012 puolet, ja vuonna 2013 kokonaan.

Venäjän kielen opetukselle lukioon on varattu määräraha syksylle 2013. Taustalla on Suomi-Venäjä -seuran tekemä vetoomus, jonka allekirjoitti noin sata kuntalaista. Ajatuksena venäjän kielen opetuksen taloudellisessa turvaamisessa on pitkän tähtäimen hyöty alueen matkailuelinkeinolle.

Palkkamenot nousevat koulutoimessa ja päivähoidossa enemmän kuin sopimusten edellyttämät 2 %. – Nousua tulee ensi vuodelle myös siksi, että kunnassa on tullut useita uusia toimia ja virkoja loppuvuoden 2012 aikana, Mäkelä muistuttaa.
 

Verotuloissa nousua

 

Kunnan verotulot nousevat kultakaivoksen maksaman yhteisöveron vuoksi. Yhteisövero nousee ennustetusta 1,9 miljoonasta 4 miljoonaan.

– Kaivoksen yhteisöveron toteutuminen ensi vuodelle oli iloinen uutinen. Kittilän kunnan investointiohjelma on kuitenkin edelleen hyvin raskas – vaikka verotulot kasvavat kunnassa, silti käyttömenojen kasvua pitää yrittää hillitä ja keskittää sitä lakisääteisiin menoihin, sanoo Mäkelä.

– Kittilässä on hyvät palvelut ja velkamäärää lukuun ottamatta hyvä taloudellinen tilanne. Kunnan palvelut rahoitetaan työllä, jota Kittilässä tehdään erityisesti matkailussa ja kaivoksella.

Kittilän kunnan talousarviota käsitellään kunnanhallituksessa 13.11. ja 28.11., jolloin kunnanhallitus tekee esityksensä valtuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 14.12.2012.

Myös kuntalaisille on haluttu antaa mahdollisuus kysellä ja keskustella talousarvioehdotuksesta. Uutena muotona järjestettiin Facebook-kyselytunti 5.11. Kunnanjohtajan talousarvioesittely kuntalaisille järjestetään tänä vuonna Helpin kylässä, valtuuston hyväksyttyä talousarvion joulukuussa.

 

Lisätiedot
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, anna.makela(at)kittila.fi, puh. 040 572 2044

 

Lataa tulostettava pdf-versio:
Tiedote, talousarvio 2013: Kittilässä verotulot ja toimintamenot kasvavat

 

Sivua päivitetty: 
14.11.2013