Tiedote: Yleisötilaisuus Kittilän Kellovuoman tuulivoimahankkeesta ma 9.11.2020

Tulostettava sivu

Tiedote 19.10.2020, Kittilän kunta

 

Kuntalaisille ja asukkaille suunnattu yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkeesta järjestetään maanantaina 9.11 klo 10-12.

 

Koronapandemian vuoksi yleisötilaisuus toteutetaan suorana verkkolähetyksenä, jota voi seurata etänä kotoa käsin internetyhteyden välityksellä kunnan kotisivuilta. Avaa linkki:

Suora verkkolähetys ma 9.11.2020 klo 10-12, Yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkesta

 

Lisäksi järjestetään kylätaloilla tai muissa sopivissa tiloissa korkeintaan 20 hengen tilaisuuksia, jossa verkkolähetystä voi seurata, mikäli siihen ei ole kotona mahdollisuutta. Nämä tilaisuudet järjestetään kylissä, jotka sijaitsevat lähellä tuulivoimahankkeelle suunniteltua aluetta. Paikan päälle kylien tilaisuuksiin tulevia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen ja varustautumaan omilla kasvomaskeilla sekä huolehtimaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. Tapahtumassa huomiomme turvallisuuden Covid-19 tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi sekä noudatamme hallituksen ja Aluehallintoviraston ohjeistuksia.
 

Tilaisuudet kylissä ma 9.11.2020 klo 10-12
Kylien tilaisuuksiin ilmoittautumiset etukäteen, pe 6.11. klo 12 mennessä puhelimitse, Kittilän kunnan keskus, p. 0400 356 500. Ilmoita, mihin seuraavista osallistut. Jokaiseen tilaisuuteen voi osallisitua korkeintaan 20 henkeä. Huomioittehan, että tilaisuudet kylillä järjestetään vain, mikäli niihin tulee ennakkoilmoittautumisia.
- Alakylä, PaPon talo
- Kallo, Pub Ketun Kanto
- Kaukosen kylätalo
- Kelontekemän Työväentalo
- Kinisjärvi-Vuoman koulu

Yleisötilaisuuden jälkeen toteutetaan kysely, jossa voi kertoa tilaisuudessa heränneitä ajatuksia ja mielipiteitään aiheesta.

 

Tilaisuuden ohjelma:

- Tilaisuuden avaus, Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
- Keskustelu, Olli-Matti Tervaniemi, ympäristöasiantuntija, Metsähallitus, Kiinteistökehitys
- Tilaisuuden päätös, Aki Nevalainen, Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­to kävi kokouksessaan kesäkuussa 2020 pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lun tu­u­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta Kit­ti­läs­sä. Tällöin päätettiin myös järjestää kuntalaisille suunnattu yleisötilaisuus aiheesta, koska nähtiin tärkeänä kuulla kuntallisia ennakkoon ja mahdollistaa osallistaminen ja mielipiteiden vaihto asiasta.  Kittilän Kellovuoman alueelle suunnitellaan 5–10 tuulivoimalaa. Kel­lo­vuo­ma si­jait­see Kittilän kunnan alueen eteläosassa lähellä Kolarin kunnan rajaa noin kah­dek­san ki­lo­met­riä Hel­pis­tä luo­tee­seen.

 

Lisätietoja: Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi

 

Sivua päivitetty: 
9.11.2020