Tiesuunnitelma Mt 956 parantaminen varustamalla tie jk+pp -tiellä Könkään kylän kohdalla, Kittilä

Tulostettava sivu

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymistä.

 

ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen sanomalehdissä Lapin Kansa ja Kittilälehti.

 

Kuulutus julkaistaan 16.9.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa, osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.

 

Kuulutus on nähtävillä 16.9.2020 - 23.10.2020 välisen ajan.

 

Lisätietoja antaa Lapin ELY-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puhelin 0295 037 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Sivua päivitetty: 
16.9.2020