Tiet ja kadut

Tulostettava sivu

Kittilän kunnalla on hoidettavana Kittilän kirkonkylällä ja Levillä katuja noin 125 km, kevyen liikenteen väyliä noin 22 km sekä yleisiä alueita noin 3 hehtaaria. Katujen talvihoitoon sisältyy myös kunnan kiinteistöjen piha-alueita noin 6,5 hehtaaria.

 

Katujen talvihoito

Kittilän kirkonkylä
Talvikaudet 10/2013 - 5/2018
Kuljetusliike Leppänen Oy, päivystysnumero 0400 394 410

Talvihoidon piiriin kuuluvat kohteet ilmenevät Kittilän kirkonkylän katujen kunnossapitoluokkakartasta.

Urakkaan kuuluvat työt yleisesti: auraus, liukkaudentorjunta, hiekoitushiekan kevätharjaukset.

Levin alue
Talvikaudet 10/2013 - 5/2018
Lumibois Oy, päivystysnumero 0500 800 300

Talvihoidon piiriin kuuluvat kohteet ilmenevät Levin katujen kunnossapitoluokkakartasta.

 

Urakkaan kuuluvat työt yleisesti: auraus, mukaanlukien tori- ja kävelykatualueet puhtaanapitotöineen, liukkaudentorjunta ja hiekoitushiekan kevätharjaukset.

 

Talvikunnossapitoluokat

Katujen, sorateiden, kevyen liikenteen väylien ja piha- sekä pysäköintialueiden auraukset suoritetaan kunnossapitoluokkien edellyttämällä aikataululla ja laatuvaatimuksilla. Pääsääntönä on, olosuhteista riippuen, että auraustyöt olisivat pääosin suoritettuna ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).

 

Taulukko. Lumen poiston laatuvaatimukset sään ja kelin muutostilanteissa

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpideaika tarkoittaa aikaa sateen päättymisestä ajoradan aurauksen loppuun saattamiseen.

 

Liukkaudentorjuntaa suoritetaan karhentamalla ajoradan pintaa tai/sekä hiekoittamalla. Pääsääntönä on, olosuhteista riippuen, että kunnossapitoluokan 1 katujen, teiden ja alueiden liukkaudentorjunta olisi pääosin suoritettuna ennen liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16).

Talvikunnossapitoon liittyvät kiireelliset palautteet suositellaan annettavan suoraan urakoitsijoille (yhteystiedot yllä) sekä virka-aikana kunnan yhdyskuntainsinöörille, puhelin 0400 862 532

Vikailmoituksen voi tehdä myös kohdassa Vikailmoitukset.

 

 

 

Sivua päivitetty: 
2.6.2017