Toimintaterapia

Tulostettava sivu

Jokaisella on oikeus toimia.

 

Toimintaterapian päämääränä on hyvä elämänlaatu, jota tukee osallistuminen mielekkäisiin toimintoihin. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija silloinkin kun vammautuminen, sairastuminen tai elämäntilanteen muutos muuttaa rutiineja. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

 

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Valittu toiminta on merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista, jolloin motivaatio toimia pysyy yllä. Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea asiakkaan osallistumista asiakkaalle tärkeisiin toimintoihin. Toimintaterapian alussa keskeistä on tavoitteiden asettaminen, perustuen taitojen ja valmiuksien arviontiin. Taitojen harjoittelun ohella toimintaterapeutti ohjaa asiakkaan lähiympäristöä arjen omatoimisuuden tukemisessa.

 

Toimintaterapeutille ohjaudutaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähettämänä (esim. lapset neuvolan kautta). Kittilän kunta tarjoaa toimintaterapiapalveluja kaiken ikäisille. Toimintaterapiakäynnit toteutuvat Kittilän terveyskeskuksessa (2. krs) ja asiakkaan omassa arjessa.

 

Lisätietoja
Toimintaterapeutti Maarit Havupoio, puhelin 040 661 7119

Sivua päivitetty: 
2.9.2020