Tuloselvitys ja tarvittavat liitteet

Tulostettava sivu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseksi tarvitaan tuloselvitys liitteineen

 

Varhaiskasvatuksen asikasmaksun määrittelemiseksi lapsen huoltajien on tehtävä tuloselvitys. Ladattava tuloselvityslomake löytyy sivulta www.kittila.fi/lomakkeet.

 

--

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen tarvittavat liitteet

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan samassa taloudessa asuvien veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, (bruttotulot). Liitteeksi tulee toimittaa.

 

1. Palkansaajat:

  • Viimeisin palkkalaskelma (kopio), josta näkyy kuluvan ja edellisen 12 kk:n kaikki bruttotulot.

 

2. Työttömät/ työvoimakoulutuksessa olevat:

  • Työttömyyspäivärahapäätös
  • Työmarkkinatukipäätös

 

3. Yrittäjät:

  • Viimeisin verotuspäätös, tuloslaskelma ja tase (myös selvitys pääomatuloista).
  • Maatalouden harjoittajalta viimeisin verotuspäätös.
  • Mikäli tulot ovat muuttuneet olennaisesti, on toimitettava välitilinpäätös.

 

4. Opiskelijat:

  • Opiskelutodistus

 

5. Eläkeläiset:

  • Eläketulot
  • Viimeisin verotuspäätös

6. Metsätulot
 

7. Porotalouden tulot (liitteeksi porotalouden POMU –tuloslaskelma)

 

8. Muut tulot:
• Vuokra- , korko- ja osinkotulot
• Äitiyspäiväraha
• Elatusapu ja -tuki
• Stipendit, apurahat
 

Vähennyksenä huomioidaan maksetut elatusavut tositteiden mukaan.

 

Tuloselvityskaavakkeella voitte myös ilmoittaa suostumuksen korkeimman asiakasmaksun perimiseen, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Korkein asiakasmaksu kokoviikkoisesta (yli 35 h) varhaiskasvatuksesta on 290 € ja osaviikkoinen (alle 20 h) varhaiskasvatuksesta 174 €.

 

Asiakasmaksu on korkein sellaisille perheille, joiden bruttotulot kuukaudessa ylittävät perhekoon mukaan seuraavat rajat:

2 henk.              4437 €

3 henk.              5000 €

4 henk.              5724 €

5 henk.              5862 €

6 henk.              5999 €

Tuloselvitysten palautus ja tiedustelut:
koulusihteeri Niina Jauhojärvi, puhelin: 040 647 2616
 

Sivua päivitetty: 
9.2.2018