Tuloselvitys ja tarvittavat liitteet

Tulostettava sivu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseksi tarvitaan tuloselvitys liitteineen

Varhaiskasvatuksen asikasmaksun määrittelemiseksi lapsen huoltajien on tehtävä tuloselvitys, joka tehdään eDaisyssa.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämiseen tarvittavat liitteet

Asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otetaan samassa taloudessa asuvien veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Liitteeksi toimitetaan:

1. Palkansaajat:

  • Viimeisin palkkalaskelma (kopio), josta näkyy kuluvan ja edellisen 12 kk:n kaikki bruttotulot.

 

2. Työttömät/ työvoimakoulutuksessa olevat:

  • Työttömyyspäivärahapäätös
  • Työmarkkinatukipäätös

 

3. Yrittäjät:

  • Viimeisin verotuspäätös, tuloslaskelma ja tase (myös selvitys pääomatuloista).
  • Maatalouden harjoittajalta viimeisin verotuspäätös.
  • Mikäli tulot ovat muuttuneet olennaisesti, on toimitettava välitilinpäätös.

 

4. Opiskelijat:

  • Opiskelutodistus

 

5. Eläkeläiset:

  • Eläketulot
  • Viimeisin verotuspäätös

6. Metsätulot
 

7. Porotalouden tulot (liitteeksi porotalouden POMU –tuloslaskelma)

 

8. Muut tulot:
• Vuokra- , korko- ja osinkotulot
• Äitiyspäiväraha
• Elatusapu ja -tuki
• Stipendit, apurahat
 

Tulojen vaihdellessa tai saadessasi pääomatuloja voi helpoin tapa ilmoittaa tulotiedot toimittamalla koulusihteerille edellisen vuoden verotuspäätös. Näin vältyt esim. takautuvalta lisämaksulta, jos tulotiedot on ilmoitettu liian pieninä.

Vähennyksenä huomioidaan maksetut elatusavut tositteiden mukaan.

Voitte myös ilmoittaa suostumuksen korkeimman asiakasmaksun perimiseen, jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Korkein asiakasmaksu kokoviikkoisesta (yli 35 h) varhaiskasvatuksesta on 289 € ja osaviikkoinen (alle 20 h) varhaiskasvatuksesta 174 €.

 

Asiakasmaksu on korkein sellaisille perheille, joiden bruttotulot kuukaudessa ylittävät perhekoon mukaan seuraavat rajat:

2 henk.              4437 €

3 henk.              5000 €

4 henk.              5724 €

5 henk.              5862 €

6 henk.              5999 €

Tiedustelut:
koulusihteeri Niina Jauhojärvi, p. 040 647 2616
 

Sivua päivitetty: 
9.12.2019