Usein kysyttyjä kysymyksiä tulvasta Kittilässä

Tulostettava sivu

Usein kysyttyjä kysymyksiä esimerkkivastauksineen:

 

Päivitetty toukokuussa 2020

1. Koska pitää ryhtyä suojaamaan omaa kotia?

Vastaus: Tähän ei ole aukotonta vastausta. Kiinteistön suojaus on kiinteistönomistajan vastuulla. Kannattaa tutustua alueen tulvakarttoihin ja seurata vesitilannetta www.ymparisto.fi –sivustolla ja Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla  www.lapinpelastuslaitos.fi.

 

2.  Mistä löydän ohjeita kiinteistöni suojaamiseksi?

Vastaus: Jos teillä on toimiva internet-yhteys kannattaa tutustua mm. ymparisto.fi -sivuilta löytyviin tulvaan varautumisen ohjeisiin. Myös Lapin pelastuslaitoksen www-sivuilla on ohjeita www.lapinpelastuslaitos.fi.

Lapin pelastuslaitos on tehnyt vuonna 2020 videon tulvasuojauksesta (video aukeaa YouTubessa).
Tulvainfohanke on tehnyt vuonna 2017 opasvideon (video aukeaa YouTubessa)

 

3. Mistä saan hiekkasäkkejä ja rakennusmuovia väliaikaisen tulvavallin rakentamiseen?

Vastaus: Hiekkasäkkejä ja rakennusmuovia voi ostaa niitä myyvistä liikkeistä. Hiekkasäkkejä voi tiedustella Lapin pelastuslaitokselta, Kittilän päivystysnumero on 040 481 0420, www.lapinpelastuslaitos.fi

 

4. Pihalla on vettä ja kohta se on kynnyksellä. Vastuu kiinteistön suojaamisesta on kiinteistönomistajalla eli minulla, mutta ikäni ja/tai oman terveydentilani vuoksi en pysty lapioimaan hiekkaa. Kuka tulee suojaamaan kotini? Vuonna 2005 täällä oli varusmiehiä auttamassa.

Vastaus: Kannattaa ottaa yhteys pelastuslaitokseen, päivystävä palomestari 24/7 puh. 040 152 8650

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/yhteystiedot/kittila

Virka-apupyyntö jääkäriprikaatiin tehdään pelastuslaitokselta.

 

5. Jos tie on poikki emmekä pääse kauppaan, hoitaako kunta meille ruoan kotiin?

Vastaus: Kunta ei valitettavasti voi toimittaa ruokaa yksityistalouksiin. Mikäli saarto kestää kauan, järjestetään mahdollisesti puolustusvoimien kalustolla kuljetus kauppaan. Tästä tiedotetaan erikseen kunnan kotisivuilla www.kittila.fi

Mahdollisessa tulvatilanteessa on hyvä varata kotiin ns. sanottu kotivara. Lue lisää  oppaasta.

 

6. Meillä on aika terveyskeskukseen / hammaslääkärille. Toimiiko terveyskeskus normaalisti, vaikka on tulva?

Vastaus: Terveyskeskus toimii normaalisti sen aukioloaikoina. Terveyskeskuksen yhteystiedot: www.kittila.fi/terveys

 

7. Kuka korvaa, jos kotini kastuu?

Vastaus: Tulvavahinkojen korvaaminen

 

8. Olen varannut ulkomaanmatkan, mutta joudun perumaan sen. Kuka korvaa matkan peruuntumisen?

Vastaus: Matkan peruuntumisen voi korvata oma henkilökohtainen matkavakuutus, jos sellaisen on hankkinut. Tästä kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön.

 

9. Sukulaiseni on kunnan palvelutalossa. Miten hän voi? Missä hän nyt on?

Vastaus: Asiaa voi tiedustella suoraan palvelutalosta. Tästä linkistä löytyvät yhteystiedot: www.kittila.fi/palvelutalot

 

10. Ovatko koulut auki normaalisti?

Vastaus: Koulut toimivat normaalisti. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen, ilmoituksia voi seurata kunnan www-sivuilla www.kittila.fi.

 

11. Tiellä on vettä enkä pääse töihin. Miten kuljetus järjestetään?

Vastaus: Tienkäyttäjän linjalla tiedotetaan poikkeuksista tienkäytössä, puhelinnumero 0200 2100, alk.tiehallinto.fi/alk/

Jos tie menisi poikki, tilanteesta tiedotetaan kunnan www-sivuilla, www.kittila.fi
 

12. Onko autolla ajo vaarallista, jos on tulva?

Vastaus: Autolla ajamista tulvan peittämillä teillä pitää välttää. Jo vähäinenkin määrä vettä tiellä voi kelluttaa autoa. Autolla ajetaan omalla vastuulla.

 

13. Voiko kraanavettä juoda?

Vastaus: Veden laatua seurataan tarvittaessa.Tarvittaessa annetaan myös kehotus keittää juomavesi. Mikäli näin toimitaan, tiedotetaan jakelusta tai veden keittämistarpeesta kunnan www-sivuilla www.kittila.fi ja varmistetaan muilla keinoin, että tieto saavuttaa kotitaloudet.

Mahdollisen tulvan tullessa ja pitkittyessä pelastuslaitos voi tarvittaessa jakaa puhdasta vettä kotitalouksiin.

 

14. Mistä saamme kalustoa ja tarvikkeita suojaamaan kotiamme?

Vastaus: Kittilän kunnan yritysrekisteristä voi etsiä paikallisia palveluntarjoajia: www.kideve.fi/kittilan-yritykset

 

15. Meillä on kauhakuormaaja/pumppuja/jotain tulvan aikana tarpeellista kalustoa. Tarvitseeko joku näitä? Mihin voin toimittaa kalustoni?

Vastaus: Kannattaa ottaa yhteys pelastuslaitokseen, Kittilän päivystysnumero on 040 481 0420, Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari, puh. 040 152 8650
www.lapinpelastuslaitos.fi/

 

16. Kotini on veden saartama. Mitä nyt teen?

Vastaus: Mikäli tiet ovat tulvan takia poikki, silloin tulee ottaa yhteys pelastuslaitokseen. Kittilän päivystysnumero on 040 481 0420, Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari, puh. 040 152 8650.

 

Kittilän kunta ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tulvasuojautuminen on jokaisen omalla vastuulla. Tulvatorjuntatoimenpiteet jokainen valitsee ja tekee omalla vastuulla.

Sivua päivitetty: 
7.5.2020