Valtion vesihuoltoavustukset vuodelle 2016 haettavana 30.11.2015 mennessä

Tulostettava sivu

Kuulutus 16.10.2015, Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä vesien ja meren hoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeiden avustamista varten

 

Vesihuoltoavustukset yhdyskuntien vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä vesien ja meren hoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeita palveleviin toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu tehtäväksi kalenterivuonna 2016, julistetaan haettaviksi. Hakuaika päättyy 30.11.2015. Tuen edellytyksistä ja tuettavista toimenpiteistä on säädetty laissa vesihuollon tukemisesta (686/2004). Lisätietoja tukemistoiminnasta saa ympäristöoppaasta ”Vesihuollon tukeminen”.

http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/5ED2YopiE/download.pdf

 

Valtion vuoden 2016 talousarvion määrärahoista myönnettäviin vesihuoltoavustuksiin sovelletaan vesihuollon tukilakia. Vuonna 2016 vesihuollon tukea suunnataan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen laajentamiseen sekä vedenhankinnan varmistamiseen erityistilanteissa.

 

Hakemus pyydetään toimittamaan ensisijaisesti suomi.fi palvelun kautta sähköisesti. Hakijan kaikki rakennuskohteet haetaan yhdellä hakemuslomakkeella. ”Hakijan kaikki työkohteet (johtolinjat ja rakenteet, tarvittaessa erillinen liite).”

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ym_ym019/inde...

 

Sähköisesti tehty hakemus ohjautuu ELY-keskukselle kirjaamoon. Hakemuksen voi myös halutessaan tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna Lapin ELY-keskukselle, viimeistään 30.11.2015 mennessä, Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puhelin 02 9503 7000. 

 

Hakemuksen suunnitelmat ja mahdolliset liitteet voi toimittaa myös etukäteen sähköisenä pdf – tiedostona, risto.romakkaniemi@ely-keskus.fi, lisätietoja hakumenettelystä antaa vesihuoltotarkastaja Risto Romakkaniemi, 0295 037 510.

Avaa alkuperäinen kuulutus tästä (pdf)

Sivua päivitetty: 
16.10.2015