Valvontailmoitus lannan varastoinnista

Tulostettava sivu

Nitraattiasetuksella eli valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) säädellään lannasta aiheutuvia vesistövaikutuksia.

 

Poikkeuksellisesta lannan varastoinnista tai lannan luovuttamisesta hyödyntäjälle tulee tehdä valvontailmoitus viimeistään 30 päivää ennen kuin on tarkoitus ryhtyä patterin tekoon. Valvontailmoituksen käsittely on maksuton.

 

Lannan ammattimainen hyödyntäjä tarvitsee toimintaansa ympäristöluvan.

Sivua päivitetty: 
10.5.2011