Varhaiskasvatuksen käytäntöjä

Tulostettava sivu

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainloman jälkeen. Kun on erityinen syy eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, voi paikan saada myös sitä vanhemmat lapset. Ensisjaisesti koululaisille tarjotaan kuitenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, josta saat täältä: http://www.kittila.fi/koululaisen-aamu-ja-iltapaivatoiminta

Saatuasi lapsellesi varhaiskasvatuspaikan, voit kirjautua DaisyFamilyyn. Tunnistautumisessa käytetään suomi.fi:n vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen pääset luomaan itsellesi käyttäjänimen ja salasanan. Tunnukset voi tehdä tarvittaessa molemmille huoltajille. DaisyFamilyn kautta varaat lapsellesi hoitopäivät, ilmoitat poissaolot ja allergiat, pääset lukemaan lapsiryhmän ilmoitustaulun ja viestit sekä laatimaan lapsesi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Sovellusta kehitetään koko ajan, joten kun huomaat kehitettävän asian, niin olethan yhteydessä lapsesi hoitopaikan henkilökuntaan.

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhemmat toimittavat kopion työvuoroluettelostaan (esim. sähköposti), jotta voidaan varmistaa työssäolo. Yrittäjien osalta käy ilmoitus esim. liikkeen/ toiminnan aukioloajasta. Hoitoajat varataan DaisyFamilyssa edellisen viikon sunnuntaihin klo. 24.00 mennessä. Tilapäisistä poissaoloista samoin kuin myöhemmin hoitoon tulosta on ilmoitettava hoitopaikkaan mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään ennen kuin hoitoajan olisi pitänyt alkaa.

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei tuoda hoitoon. Lapsen tulee olla niin tervehtynyt, että hän voi osallistua päivän normaaliin toimintaan kuten esimerkiksi ulkoiluun ja liikuntaan. Näin pyritään välttämään myös mahdollisia lisätartuntoja sekä taudin uusiutumista.

 

Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, ilmoitetaan siitä vanhemmille, joiden tulee järjestää lapsen haku mahdollisimman pian. Lapsen sairastuessa vastuu hoidon järjestämisestä kuuluu vanhemmille. Kotihoidonapua voi tiedustella kotihoidon ohjaajalta, puhelinnumerosta 040 716 0245. Neuvoja ja opastusta perhe saa lapsen sairastuessa esimerkiksi lastentaudeista ja rokotuksista osoitteesta: www.sairaslapsi.com. Kunnallisessa päivähoidossa lapset ovat tapaturmavakuutettuja hoitoaikoina.

Tavallisimmat lasten tartuntataudit - ohjeistusta

 

Varahoitopaikat

Perhepäivähoidossa lapsen oman hoitajan ollessa mm. vuosilomalla, kunta järjestää lapselle sijaishoitopaikan joko toisesta perhepäivähoitokodista tai päiväkodista. Vastaavasti jos päiväkoti on väliaikaisesti suljettuna, sijaishoitopaikka järjestetään toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta.
 

Erityisruokavaliolla olevat lapset

Erityisruokavaliosta on oltava terveydenhuoltohenkilöstön antama todistus. Ruokavaliosta tulisi toimittaa tarkat ohjeet hoitopaikkaan, jotta turhilta jälkiseuraamuksilta vältyttäisiin. Jos epäilette lapsellanne olevan allergian, voitte keskustella hoitopaikassanne tilanteen alustavasta seurannasta. Ilmoita erityisruokavaliosta jo hakemuksessa tai eDaisyn perustietolomakkeella. Sen voi tehdä myös Lapsen erityisruokavalio-lomakkeella, jonka voit tulostaa ja täyttää

Päiväkodeilla on sama ruokalista kuin kouluilla, ja se löytyy kunnan sivuilta kohdasta www.kittila.fi/kouluruokailu

 

Sivua päivitetty: 
15.6.2021