Varhaiskasvatus

Tulostettava sivu

Ota yhteyttä:

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

 

Kittilän varhaiskasvatuksessa on käytössä sähköinen asiointi eDaisy. Palvelun löydät osoitteesta:

https://kittila/eDaisy

Palvelussa voitte hoitaa lapsen varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen:

Varhaiskasvatushakemus
Esiopetushakemus
Tulotietoilmoitukset
Irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Ajankohtaista: Tietoa koulukuljetuksista

Varhaiskasvatuksessa lasten kasvatus ja opetus suunnitellaan lapsikohtaisesti ja persoonalliset ominaisuudet huomioiden. Suunnittelussa korostetaan lapsen omaa näkökulmaa ja vanhempien asiantuntijuutta lapsensa kasvattajina. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on tarkoitettu vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan yhdessä täytettäväksi. Tarkoituksena on koota yhteen vanhempien asiantuntijuus lapsestaan sekä henkilökunnan osaaminen ja kokemus, jolloin lapselle saadaan yhdessä laadittua toimiva kasvatussuunnitelma. Käytännöistä sovitaan toimintakauden alussa ja lapsikohtainen suunnittelu kulkee lapsen mukana kouluikään saakka.

 

Päiväkodit ja esiopetus

Päiväkodit sijaitsevat Sirkassa (Oravanpesä ja Mäntymaja), Kittilässä (Muksula, Pikkumettä) ja Raattamassa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan omassa kodissa, kolmiperhepäivähoitona sekä ryhmäperhepäiväkodeissa. Vuorohoitoa tarjotaan Oravanpesässä. Pikkumettän päiväkodilla on tarvittaessa jatkettu aukiolo ilta 22.30 asti. Lisäksi eri yksiköistä voi tiedustella tilapäistä päivähoitoa.

 

Esiopetusta järjestetään koulujen yhteydessä Alakylässä, Kaukosessa, Raattamassa ja Sirkassa. Kirkonkylällä esiopetusryhmät toimivat päiväkodeilla. Myös esiopetuksessa korostetaan yhteistyön merkitystä; lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen onnistuu parhaiten yhteistyössä kotien kanssa. Syksyisin tehdään siirtyvän lapsen kasvun suunnitelmalle jatkoa laatimalla esiopetuksen lapsikohtainen suunnitelma. Yhteisissä keskusteluissa huoltajien ja lapsen kanssa sovitaan lapsen henkilökohtaisista esiopetuksen tavoitteista.

 

Tukea eri vaiheissa

Keväällä kokoonnutaan kouluun siirtopalaveriin, jossa annetaan oleelliset tiedot lapsen kehityksestä, tukitoimista, kuljetuksesta ja avustajan tarpeesta perusopetuksesta vastaavalle opettajalle. Huoltajat täyttävät yhdessä lapsen kanssa Ensipäivä-lomakkeen, jonka huoltajat palauttavat lapsensa luokanopettajalle. Näin pyritään takaamaan saumaton ja joustava siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta alkuopetukseen.

 

Varhaiserityiskasvatusta tarjotaan, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän tukea jossakin kehitysvaiheessaan. Varhaiserityiskasvatuksessa lapselle luodaan juuri hänen tarpeet yksilöllisesti huomioiva oppimisympäristö ja laaditaan säännöllisesti arvioitava varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen vahvuudet ja harjoiteltavat taidot.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Varhaiskasvatuspaikkaa voit hakea lapsellesi sähköisesti eDaisyssä. Ensijaisesti paikkaa haetaan eDaisyn kautta. Hakemus löytyy myös www-sivuilta kohdasta www.kittila.fi/lomakkeet tai voit noutaa sen päivähoitotoimistolta kunnantalolta. Hakuaika varhaiskasvatukseen on neljä kuukautta ja ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa. Siksi hakemus tulee olla voimassa myös vanhemmilla, jotka ovat työttöminä työnhakijoina. Lue lisää varhaiskasvatuspaikan hakemisesta kohdasta Varhaiskasvatuksen käytäntöjä.

Kittilän kunta maksaa ns. kuntalisää sekä lasten yksityiseen hoitoon että lasten kotihoidon tukeen. Niistä ja kaikkeen varhaiskasvatukseen liittyvästä saat lisätietoa Päivähoito ja varhaiskasvatus -sivuilta. Voit tiedustella lisää myös kunnan päivähoitotoimistosta. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät sivulta Varhaiskasvatuksen yhteystietoja.

 

Linkit:

Kittilän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2020

Kittilän ruokakasvatuksen suunnitelma ja välipalalista (26.11.2020)

Varhaiskasvatuksen sähköinen tietojärjestelmä Daisy

Suunnitelma: Kiusaamisen ehkäisy Kittilän varhaiskasvatuksessa, marraskuu 2013

Kittilän päivähoidon lääkehoitosuunnitelma, marraskuu 2013

 

Sivua päivitetty: 
8.6.2021