Vireillä olevat kaavat

Tulostettava sivu

Voit tutustua Kittilän kunnan vireille tulleisiin ja suunnitteluvaiheessa oleviin kaavoitushankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.

 

Ajankohtaista: Uusimmat vireillä olevat kaavat

Levin Etelärinteen asemakaavamuutos ja laajennus

Vireilletulo:

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Levin Ahvenjärven asemakaava

Vireilletulo:

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Alakittilän asemakaava

Vireilletulo:

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos

Vireilletulo:

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Akanrovan asemakaavan 3-vaihe

Valmisteluvaiheen kuuleminen:

Kaavaluonnos
Kaavaselostus

Rakennustapaohje

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Levin kortteli 49 asemakaavamuutos

Vireilletulo:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos

Vireilletulo:
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 3.5.2018. Osallistumis ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 3.5. – 4.6.2018.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Taivaanvalkeat / Akanvuoman ranta-asemakaava

Ehdotusvaiheen nähtävilläpito:

Kaavaehdotusaineiston uudelleen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 28.12.2017.
Kaavaehdotusaineisto pidetään nähtävillä 2.1. – 1.2.2018

 

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Näkymät ja havainnekuvat

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläpito:

Kaavaehdotusaineiston nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 12.7.2017. Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 12.7.–10.8.2017.

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Havainnekuva

Korttelinäkymät

Näkymä etelästä

Näkymä idästä

Näkymä lännestä

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

Valmisteluvaiheen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 8.2.2017. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 13.-27.2.2017.

 

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Luonto- ja maisemaselvitys

Emätilatarkastelu

Viranomaisneuvottelun muistio

 

Vireilletulo:

Ranta-asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 17.8.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 22.8.-5.9.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 22.12.2017)

 


 

Seita (Levin Taalojärven rinteen asemakaava)

 

Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilälehdessä 9.9.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.-23.9.2015.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 11.2.2016

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:

Valmisteluvaiheen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 8.12.2016. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 7.-21.12.2016.

 

Kaavaluonnos

Selostusluonnos

Asemakaavan seurantalomake

Luonto- ja maisemaselvitys

Meluselvitys

 


Ounaslohen ranta-asemakaava

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläpito:

Kaavaehdotuksen nähtävilläpidosta on kuulutettu Kittilälehdessä 23.3.2016. Ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 23.3.-22.4.2016.

 

Kaavakartta ja -määräykset (A3)

Kaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Muistiot

Kantakiinteistötarkastelu

Lausunnot luonnoksesta

Mielipiteet luonnoksesta

Vastine osallisten mielipiteistä

Luontoselvitys (liite 1 ja liite 2)

Natura-arvion tarveharkinta

Maisemaselvitys ja liitteet

 


Levin teollisuusalueen asemakaava

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläpito:
Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.9. – 19.10.2018
Kuulutus
Kaavaluonnos
Kaavaselostus ja liitteet

 

Vireilletulo:

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Kittilä-lehdessä 21.10.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 21.10.-4.11.2015.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (Päivitetty 10.9.2018)


Sivua päivitetty: 
10.8.2020