Yksityistieavustukset

Tulostettava sivu

Yksityisteillä on mahdollisuus hakea avustusta tien talvikunnossapitoon sekä tietyin ehdoin myös kesäkunnossapitoon. Kunnossapidon avustusperusteet ja avustusten hakuajat ilmenevät alla olevista hakulomakkeista. Kesäkunnossapidon avustamisen osalta tekninen lautakunta on päättänyt (§116 18.12.2014), että:

avustus koskee vain tehtyä kesäkunnossapitotyötä ja maksetaan esitettyjä tositteita vastaan huomioiden avustuksen hakijan omavastuuosuus 20%

avustuksen enimmäismäärän vertailuhintana kilometriä kohden toistaiseksi on

- lanaus 42 €/km

- sorastus 218 €/km

- lanaus+sorastus 260 €/km

*) vertailuhinnassa on huomioitu avustuksen hakijan omavastuuosuus 20%

   lisäksi vertailtavaan kilometrihintaan vaikuttaa nykykäytännön mukaisesti tiepituuteen sidottu 

   muuttuja km/avustus % (interpolointi 0km/100%, 1km/80% ja 18km/60%)

 

Kesäkunnossapitoavustukset ovat mahdollisia myös alle 200m mittaisille pihateille (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) ilman omavastuuosuutta ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimiavustus on 50 €/tie tai piha eikä avustusta makseta enempää kuin on anottu.

 

Yksityistiekunnilla on lisäksi mahdollisuus hakea kunnan avustusta teiden peruskorjaushankkeisiin, jotka ovat saaneet valtionavun. Lisätietoja voi kysyä kunnan yhdyskuntainsinööriltä, puhelin 0400 862 532.

 

Voit täyttää ja tulostaa yksityisteiden aurausavustuslomakkeen ja kesähoitoavustuslomakkeen sivulta www.kittila.fi/lomakkeet

Sivua päivitetty: 
28.3.2018