Yleisötilaisuus Kaukosen sillasta ja tiejärjestelyistä 8.11.2012

Tulostettava sivu

KUULUTUS / Lapin Ely-keskus 29.10.2012

 

 

 

 

 

 

Kt 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, tie- ja rakennussuunnitelmien laatiminen

YLEISÖTILAISUUS 8.11.2012

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa kantatielle 79 tie- ja rakennussuunnitelmia Kaukosen kylän kohdalle. Kantatien 79 linjausta muutetaan 3,3 km:n matkalla ja Ounasjoen yli
suunnitellaan uusi siltayhteys. Maantien 9391 linjausta muutetaan noin 1,1 km:n matkalla ja liitetään suunniteltavaan kantatiehen. Lisäksi Kaukosen kylän kohdalla tehdään hallinnollisia muutoksia
nykyisen maantieverkon osalle.

 

Suunnittelun aikana alueen kiinteistöillä tehdään tutkimuksia ja mittauksia. Kaikilla niillä, joiden etua suunnittelu saattaa koskea, on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 16 § ja
27 §). Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille torstaina 8.11.2012 klo 18.00 - 20.00 Kaukosen kylässä, Kylätalo Ounaksessa, Kylätie 48.

 

Lisätietoja antavat Lapin ELY-keskuksesta investointivastaava Keijo Heikkilä, puh. 0295 037 219 ja projektivastaava Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262 ja WSP Finland Oy:stä projektipäällikkö Viljo Heikkinen, puh. 0207 864 273.

 

Rovaniemellä 29.10.2012
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sivua päivitetty: 
14.11.2013