Ympäristö

Tulostettava sivu

Kittilän alueella on runsaasti soita, jokia, metsiä, vaaroja ja tuntureita. Maisemaan kuuluu myös aluetta halkova Ounasjoki, joka on yksi kunnan alueella olevista suojelluista Natura 2000 -kohteista. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sijaitsee Kittilän, Enontekiön, Kolarin ja Muonion alueella ja Lemmenjoen kansallispuisto Kittilän ja Inarin alueella. Lisäksi voi nauttia Puljun sekä Hammastunturin erämaa-alueiden rauhasta. Kittilän luonto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia patikoinnista melontaan.

 

Lapin Natura 2000 kohteet kunnittain www.ymparisto.fi -sivuilla

Lisää kansallispuistoista luontoon.fi -sivustolla.

Lisätietoa Kittilän ulkoilureiteistä.

 

Ympäristönsuojelu ja -valvonta turvaa elinympäristöä

 

Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

(Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64)

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Viranhaltijatehtäviä hoitavat ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja.

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen sekä kuntalaisten neuvonta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranomaistoimista ja siirtää heille toimivaltaansa delegointipäätöksen mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit, Kittilän kunta, RakYmp ltk 15.10.2020 § 108

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä luvan voimassaoloajan.

Selvitys jätevesijärjestelmästä- kaavakepohja

 

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset, Kittilän kunnanvaltuusto 14.12.2020

Ympäristönsuojelumääräykset, luonnosversio

Ympäristönsuojelumääräyksien perustelut

 

 

Yhteystiedot

Ympäristövalvonnan palvelusähköposti: ymparisto@kittila.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@kittila.fi

Ympäristösihteeri  040 8479552

Ympäristötarkastaja, puh. 040 636 0512

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

Ympäristöterveydenhuolto ylläpitää ja edistää väestön terveyttä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

 

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

 

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

 

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 5 eläinlääkäriä ja 3 terveystarkastajaa.

 

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

 

Sivua päivitetty: 
1.4.2021