Ympäristö

Tulostettava sivu

Kittilän alueella on runsaasti soita, jokia, metsiä, vaaroja ja tuntureita. Maisemaan kuuluu myös aluetta halkova Ounasjoki, joka on yksi kunnan alueella olevista suojelluista Natura 2000 -kohteista. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sijaitsee Kittilän, Enontekiön, Kolarin ja Muonion alueella ja Lemmenjoen kansallispuisto Kittilän ja Inarin alueella. Lisäksi voi nauttia Puljun sekä Hammastunturin erämaa-alueiden rauhasta. Kittilän luonto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia patikoinnista melontaan.

 

Lisätietoa Ounasjoesta, kalastuksesta ja melonnasta www.ounasjoki.fi

Lapin Natura 2000 kohteet kunnittain www.ymparisto.fi -sivuilla

Lisää kansallispuistoista luontoon.fi -sivustolla.

Lisätietoa Kittilän ulkoilureiteistä.

 

Ympäristönsuojelu ja -valvonta turvaa elinympäristöä

 

Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

(Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64)

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Viranhaltijatehtäviä hoitavat ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja.

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen sekä kuntalaisten neuvonta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan viranomaistoimista ja siirtää heille toimivaltaansa delegointipäätöksen mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen delegoinnit, Kittilän kunta, RakYmp ltk 17.12.2018 § 172

 

Yhteystiedot

Ympäristövalvonnan palvelusähköposti: ymparisto(at)kittila.fi

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)kittila.fi

Piippa Wäli, ympäristösihteeri, piippa.wali(at)kittila.fi, virkavapaalla 1.11.2019-30.9.2020

Jessika Karvinen, vs. ympäristösihteeri 2.3.-31.5.2020, puh. 040 847 9552

Elli Närhi, vs. ympäristötarkastaja, puh. 040 636 0512

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

Ympäristöterveydenhuolto ylläpitää ja edistää väestön terveyttä

Ympäristöterveydenhuollon perusasioita ovat muun muassa hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

 

Ympäristöterveydenhuollon vastuulla ovat elintarvikevalvonta, ympäristöhygienian, tupakkalain noudattamisen ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta, eläinlääkintähuolto, eläinsuojelu ja paikallisesti valmistettujen kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja toiminnan isäntäkunta Sodankylä.

 

Kittilän alueella terveystarkastajana toimii Juha Metso, puh. 0400 421 451, juha.metso(at)sodankyla.fi

 

Lue lisää ympäristöterveydenhuollon palveluista Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Sivua päivitetty: 
11.5.2020