Ympäristö

Tulostettava sivu

Kittilän alueella on runsaasti soita, jokia, metsiä, vaaroja ja tuntureita. Maisemaan kuuluu myös aluetta halkova Ounasjoki, joka on yksi kunnan alueella olevista suojelluista Natura 2000 -kohteista. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sijaitsee Kittilän, Kolarin ja Muonion alueella. Kittilän luonto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia patikoinnista melontaan.

 

Lisätietoa Ounasjoesta, kalastuksesta ja melonnasta www.ounasjoki.fi

Kittilän Natura 2000 kohteet kartalla www.ymparisto.fi -sivuilla.

Lisää kansallispuistoista luontoon.fi -sivustolla.

Lisätietoa Kittilän ulkoilureiteistä.

 

Ympäristönsuojelu ja -valvonta turvaa elinympäristöä

 

Kunnan tehtävä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan. Luontoa ja ympäristöä suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

(Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64)

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta. Viranhaltijatehtäviä hoitaa ympäristösihteeri.

 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä ovat mm. lupahakemusten ja ilmoitusten käsittely, valvontatarkastukset, määräysten antaminen, ympäristön tilan seuranta, lausuntojen laatiminen sekä kuntalaisten neuvonta.

 

Yhteystiedot

Piippa Wäli, ympäristösihteeri, puhelin 040 847 9552, piippa.wali(at)kittila.fi,
Jessika Karvinen, ympäristötarkastaja (131.12.2018 saakka), ympäristösihteeri (1.1.-31.1.2019), puhelin 040 636 0512, jessika.karvinen(at)kittila.fi
Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta, Valtatie 15, 99100 Kittilä

 

Ympäristöterveydenhuolto ylläpitää ja edistää väestön terveyttä

Ympäristöterveydenhuollon perusasioita ovat muun muassa hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

 

Ympäristöterveydenhuollon vastuulla ovat ovat elintarvikevalvonta, ympäristöhygienian, tupakkalain  noudattamisen ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonta, eläinlääkintähuolto, eläinsuojelu ja paikallisesti valmistettujen kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja toiminnan isäntäkunta Sodankylä.

 

Kittilän alueella terveystarkastajana toimii Juha Metso, puh. 0400 421451, juha.metso(at)sodankyla.fi

 

Lue lisää ympäristöterveydenhuollon palveluista Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Sivua päivitetty: 
13.12.2018