Ympäristöön liittyvät lupa-asiat

Tulostettava sivu

Toimintaa luonnossa ja ympäristössä säätelevät muun muassa ympäristönsuojelulaki, ulkoilulaki, maastoliikennelaki ja vesiliikennelaki. Toiminnalle voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Tästä osiosta löydät tietoa yleisimmistä ympäristössä toimimiseen tarvittavista luvista ja ilmoituksista. Lisätietoa saat kunnan ympäristösihteeriltä.

 

Koeluonteinen toiminta
 

Leirintäalueilmoitus
 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (maasto)
 

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (vesiliikenne)

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
 

Poikkeukselliset tilanteet

 

Tilapäinen tai siirrettävä murskaamo

 

Valvontailmoitus lannan varastoinnista

 

Ympäristölupa

 

YSL 116 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus (asfalttiasemat, polttoaineiden jakeluasemat ja pienet energiatuotantolaitokset)

 

Taksat ja maksut

Kittilän kunnanhallitus on 29.10.2019 § 305 vahvistanut Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja on tullut voimaan 1.1.2020. 

Lupien taksat ja maksut löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Asiointi ja taksat.
 

Sivua päivitetty: 
29.1.2020