Firefox Gold Oy:n malminetsintälupahakemus, ML2021:0001

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 11.10.2021 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:

Hakija: Firefox Gold Oy
Alueen nimi: Keulakko
Lupatunnus: ML2021:0001
Alueen sijainti ja koko: Sodankylä, Kittilä, 412,62 ha

Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset