Kittilän kunnan uusittu verkkopalvelu kittila.fi on julkaistu

Tiedote, Kittilän kunta, 31.8.2021

 

Uudistunut kittila.fi -verkkopalvelu on julkaistu 31.8.2021. Uudistuksen tavoitteena oli toimiva ja kunnan asukkaita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvin palveleva perusverkkosivusto, joka on rakenteeltaan selkeä. Sivusto sisältää kuntien verkkosivujen tyypilliset perustoiminnot ja sivustoa voidaan monipuolisesti kehittää jatkossakin. Uudistuksessa huomioitiin kunnan verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa esiin nousseita seikkoja ja sivuston käyttäjiltä saatua palautetta.

Kittilän kunnalle toteutettiin kuntien verkkopalveluille asetettujen vaatimusten mukainen verkkopalvelu ja ajankohtaisia sisältöjä tarjoava kokonaisuus. Lisäksi kittila.fi –verkkopalvelun haluttiin uudistuksen myötä olevan ulkoasultaan kiinnostava, sillä verkkopalvelu on myös tiedonvälityskanavan lisäksi kunnan strategian toteuttamisen ja brändin vahvistamisen väline.

Julkaisuvaiheessa sivustolta löytyy kunnan runsas suomenkielinen pysyväissisältö. Aikaisempaan sivustoon verrattuna on tehty jonkin verran sisällön uudelleenjärjestelyä. Englanninkielinen sivusto julkaistaan toisessa vaiheessa pian suomenkielisen sivuston jälkeen. Lisäksi sivustolle tullaan toteuttaman syksyn aikana saavutettavuusauditointi ja sivuston kehittämistä jatketaan yhdessä kunnan palveluiden toteuttajien ja sivuston teknisen toteuttajan kanssa.

Kittila-fi –verkkopalvelun keskeisiä uudistuksia:

1. Skaalautuvuus eri päätelaitteisiin ja erityisesti sujuva käyttö mobiililaitteilla on ollut sivustouudistuksen kärki.

2. Kaikki kunnan palvelut on koottu kuuden pääotsikon alle – Asuminen ja ympäristö, Varhaiskasvatus ja koulutus, Kulttuuri ja vapaa-aika, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Työ ja yrittäminen, Kunta ja päätöksenteko.

3. Sivuston ylälaidassa löytyy kohderyhmävalikko – kunnan palveluita ja muita tietoja voi hakea tietyn asiakasryhmän näkökulmasta.

4. Haetuimmat palvelut -osio ja etusivun uutispaikat nostavat esiin ajankohtaisia ja haetuimpia sisältöjä sivustolta.

5. Ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, kuulutukset ja kokoukset ovat omilla välilehdillään etusivulla.

6. Tapahtumakalenteri tuo kunnan alueella järjestettävät tapahtumat aikaisempaa paremmin esille, ja tapahtumajärjestäjille on tehty oman tapahtuman kalenteriin lisääminen helpoksi.

7. Kunnan somesisältöä on tuotu etusivulle ja palveluiden omille sivuille.

8. Etusuvun ylälaitaan on mahdollista tehdä huomiobanneri, silloin kun kunnalla on tarve kriisitiedotukselle tai on muuta ajankohtaista, kaikkia kuntalaisia koskettavaa kerrottavaa.

9. Yhteystiedot tulevat nyt suoraan Fonectasta kunnan sähköisestä puhelinluettelosta sivustolle ja pysyvät näin ajan tasalla.

10. Hakutoimintoa on parannettu, ja sivustolta voi hakea sanahaun lisäksi tietoa aihealueiden ja sivutyyppien mukaisesti.

 

Sivuston uudistus kilpailutettiin vuonna 2020 ja uusi kittila.fi –verkkopalvelu on toteutettu vuoden 2021 aikana. Aikaisempi verkkosivustoversio palveli kymmenen vuotta, ja tarve uudistukselle oli ilmeinen. Verkkopalvelu-uudistuksen tekninen totuttaja ja palvelun ylläpitäjä jatkossa on Citrus Solutions Oy. Sivusto on toteutettu Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä, joka soveltuu laajojen verkkosivustojen hallintaan ja suuremman päivittäjäjoukon käyttöön. Järjestelmä soveltuu hyvin sivuston tavoitteisiin: skaalautuvuus ja käytettävyys eri päätelaitteilla, sivujen saavutettavuus ja muiden palveluiden integrointi sivustolle.

Nykyaikainen ja toimiva sivusto on hyvä lähtökohta verkkopalvelun jatkokehitykselle ja kunnan sähköisien palveluiden kehittämiselle. Kuntalaisilta ja sivuston käyttäjiltä toivotaankin runsaasti käyttäjäpalautetta sivuston julkaisun jälkeen jatkokehityskohteita varten. Palautetta voi antaa sivuston palautelomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä kunnan tiedottajaan.

Kittilän kunnan uudistunut verkkopalvelu: https://kittila.fi/

Anna palautetta sivuita: https://kittila.fi/palautekanava

Lue lisää uudistuksesta kunnan uusilta sivuilta: https://kittila.fi/tietoa-sivustosta


Lisätiedot:
Nina Willman, tiedottaja, verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkö

Ota yhteyttä