Kittilän kunnanhallituksen päätökset 14.9.2021

Tiedote 15.9.2021, Kittilän kunta

 

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 14.9.2021 kokouksessaan:

- lausunnosta Firefox Gold Oy:n lupahakemuksesta koskien Mustajärvi-nimistä malminetsintälupa-aluetta.

- myöntää Könkään kyläyhdistys ry:lle 2.000 euron avustuksen koronaepidemian vuoksi menetettyjen tulojen kor vaamiseksi.

- myöntää Rauhalan kyläyhdistys ry:lle avustusta sähkökuluihin (1200 e) ja vakuutusmaksuihin (300 e).

- että Levin Elämysyrittäjät ry:n markkinointikampanjaan hakemaa avustusta ei myönnetä tässä vaiheessa. Hakemus käsitellään talousarvion yhteydessä.

- hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisesta.

- hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen lausunnoksi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon.

- merkitä tiedoksi lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022-2029.

- selvityksen antamisesta oikeuskanslerinvirastolle /OKV/2407/10/2020.

- että työtoimikuntaan nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja sekä viranhaltijoista nimetään sivistystoimenjohtaja, elinkeinojohtaja, perusturvajohtaja ja yksilövalmentaja. Lapin TE-toimistosta nimetään Tuire Ollitervo varsinaiseksi jäseneksi ja Hanna Ylitolonen varajäseneksi, REDU/Levi-Instituutista Riitta Karusaari sekä Kittilän yrittäjien edustajaksi ry:n puheenjohtaja Pertti Hettula.

- nimetä kaavoitustoimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan. Kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja ja kaavoitustoimikunnan sihteerinä maanmittausinsinööri.

- että ympäristösihteerin virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valitut toimittaa hyväksyttävän lääkärinto- distuksen terveydentilastaan. Todistus on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista lukien, sillä muutoin vaali raukeaa. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3328,10 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Ympäristösihteerin virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

- esittää valtuustolle, että sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös kunnallishallinnon yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Sivistystoimenjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

 

Kunnanhallitus päätti aloitteista seuraavasti:

Kuntalaisaloite koskien Pakatin hiihtolatua: Kunnanhallitus hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen vastaukseksi kuntalaisaloitteeseen ja päättää, että Pakatin asutuksen läheisyyteen suunnitellaan ulkoilureitti teknisen- ja sivistystoimen toimesta. Tulevassa asemakaavatarkastelussa huomioidaan ulkoilureitin vaatimat tilavaraukset.

Valtuustoaloite/Sirkan koirapuiston valot: Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen ja päättää, että vuoden 2022 talousarvioesitykseen valtuustolle varataan määräraha Sirkan koirapuiston valaistuksen toteuttamiseen.

Valtuustoaloite nopeusnäyttöjen hankkimiseksi Rastin kylälle (Kuivasalmi): Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, että Kuivasalmen kylän nopeusnäytöt käsitellään samassa yhteydessä muiden kylien nopeusnäyttöjen kanssa.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Antti Jämsén, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, puhelin 040 745 9830, antti.jamsen@kittila.fi