Kittilän kunnanhallituksen päätökset 31.8.2021

Tiedote 2.9.2021, Kittilän kunta

Kittilän kunnanhallitus päätti tiistaina 31.8.2021 kokouksessaan:

- olla käynnistämättä tuulivoimayleiskaavaa Kittilän Suurikuusikon alueelle äänin 8, yksi tyhjä.

- lausunnoista Firefox Gold Oy:n lupahakemukseen koskien Keulakko – nimistä malminetsintälupa-aluetta ja Sakumpu Exploration Oy:n lupahakemukseen koskien Mesi – nimistä malminetsintälupa-aluetta.

- Tunturi-Lapin kuntien ehdotuksena jäseneksi Vihreän siirtymän jaostoon elinkeinojohtaja Katariina Palola Kittilästä ja varajäseneksi Nina-Maria Möykkynen Kolarista.

- ettei Kittilän kunta tee Verohallinnolle ilmoitusta ratkaisuvallan pidättämisestä kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024.

- merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2021 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

- myöntää Molkojärven kyläyhdistys ry:lle 780 euron avustuksen koronaepidemian vuoksi menetettyjen vuokratulojen korvaamiseksi.

- merkitä tiedoksi Kunnanjohtajien kannanotto kaivosveron valmisteluun liittyen.

- esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan varataan Kelontekemän kyläyhdistys ry:lle Musiikkivestareiden järjestämistä varten 10.000 euroa/vuosi.

- merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 19.8.2021 H2819/2021 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

- että kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatketaan lisähakijoiden saamiseksi 27.9.2021 klo 15.00 saakka. Aiemmat hakijat huomioidaan kunnanjohtajan virkavaalissa.

- valita Eila Örnin ympäristösihteerin virkaan ja Katariina Rädyn yksimielisesti varalle ympäristösihteerin virkaan.

- että kunnanhallituksen edustajaksi valitaan Tarmo Salonen rakennus- ja ympäristölautakuntaan, Pirkko Jauhojärvi vapaan sivistystyön lautakuntaan, Jouko Nikkinen sosiaali- ja terveyslautakuntaan, Paula Nevalainen koululautakuntaan ja Marita Toivanen tekniseen lautakuntaan.

- esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Emilia Fagerholmille eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee Emilia Fagerholmin tilalle varajäsenen tarkastuslauta- kuntaan sen toimikaudeksi 2021-2025.

- myöntää henkilöstöpäällikkö Leni Karisaarelle eron haastatteluryhmän sihteerin tehtävästä ja sisällyttää ko. tehtävät hallintojohtajan tehtäviin.

- että Kuntalakiin ja Kittilän kunnan hallintosääntöön perustuen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi päätöksen 16.8.2021 § 76 kuntalain vastaisuuden ja merkitsee tiedoksi, että vaalilaki ei sisällä säädöksiä valtuuston vaalilautakunnan kokoonpanosta. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan varajäsenten vaalin uudelleen ja noudattaa vaalissa kuntalain 31 § ja hallintosäännön 121 §:ää ja valitsee kullekin valtuuston vaalilautakunnan jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kyseinen valtuuston päätös 16.8.2021 § 76 viedään erikseen jatko- käsittelyyn seuraavaan valtuuston kokoukseen 20.9.2021. Muilta osin kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 16.8.2021 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön. Kunnanhallitus totesi valtuuston kokoukset 16.8.2021 päätökset 73 – 75, 77 - 79 ja 81 – 101 laillisessa järjestyksessä syntyneiksi, sekä lisäksi sen, että ne eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole muuten lainvastaisia ja päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön.

- esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan varajäsenten vaalin uudelleen ja noudattaa vaalissa kuntalain 31 §:ää ja hallintosäännön 121 § :ää ja valitsee kullekin valtuuston vaalilautakunnan jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

-  esittää valtuustolle, että se perustaa SOTE- erityisasiantuntijan määräaikaisen viran ajalle 2.9.2021-28.2.2022. Määräaikaisen viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta sosiaali- ja terveystoimen tehtävistä. Kunnanhallitus päätti, että Sirkka-Liisa Olli otetaan em. määräaikaiseen 2.9.2021-28.2.2022 SOTE-erityisasiantuntijan virkaan ehdollisena sille, että valtuusto hyväksyy ma. viran perustamisen ja että Ollin työsuhteen edut eivät väliaikaisessa toimielimessä toimimisen vuoksi muutu, koska työnantaja ei muutu. Ma. viran kokonaispalkka on 6969 €/kk. Ajalla 2.9.2021-30.11.2021 Ollin työajasta 20 % kohdentuu Kittilän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisäiseen asiantuntijatukeen, mm. talousarvioprosessiin. Ajalle 12/2021-2/2022 päätetään työajan kohdentuminen myöhemmin. Perusturvajohtajan viransijaiseksi otetaan suostumuksensa mukaan ajalle 2.9.2021-28.2.2022 koulukuraattori, YTM Tiina Huilaja. Vs. perusturvajohtajan kokonaispalkka on 6969 €/kk. Muutoin noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Kokouksen työjärjestyksessä hyväksytyn lisäksi päätettiin yksimielisesti käsitellä tässä kokouksessa esityslistalla olevien asioiden lisäksi ylimääräisenä asiana seuraava asia: Esityslistan asianro 24 Sivistystoimenjohtajan viran julistaminen haettavaksi. Merkittiin tiedoksi KHO:n päätös 19.8.2021 H2819/2021. Kunnanhallitus päätti julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi. Kelpoisuusehdot ovat samat kuin aiemmin. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee toimittaa todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Antti Jämsén.

 

Lue lisää kokouksen asialistasta Kittilän kunnan verkkosivuilta kohdasta Pöytäkirjat ja asialistat:

http://dynasty.kittila.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=6

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla.


 

Ota yhteyttä