Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen 11.10.2021 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 11.10.2021 klo 14.00.

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi kuntalaisia kehotetaan seuraamaan kokousta mieluiten sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla (www.kittila.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen
  3. Valtuustoaloite/Sirkan koirapuiston valot
  4. Valtuustoaloite nopeusnäyttöjen hankkimiseksi Rastin kylälle (Kuivasalmi)
  5. Levi Golf ry:n hankeaikainen lainahakemus
  6. Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:n hankeaikainen lainahakemus
  7. Tiina Huilajan pidättäytyminen luottamustoimista 2.9.2021-28.2.2022 väliseksi ajaksi
  8. Valtuustoaloite osin poikkihallinnollisen sotetyöryhmän perustamiseksi
  9. Vastaus valtuustokysymykseen koskien laajennettua oppivelvollisuutta

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa perjantaina 15.10.2021 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä perjantaina 15.10.2021 klo 14.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

Kittilässä 5.10.2021

Aki Nevalainen

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Kunnan hallintosäännön 130 §:n mukainen valtuuston kyselytunti järjestetään ennen valtuuston kokousta 11.10.2021 klo 13:00-14:00.Valtuutetuilla on oikeus esittää kunnanhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään kahden (2) minuutin pituisia kysymyksiä kunnan hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kyselytunti on julkinen (kyselytunti striimataan).

Kysymys on toimitettava kirjallisena viimeistään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta.