Kittilän kunnanvaltuuston kokouksen 20.9.2021 asialista

Kittilän kunnanvaltuuston kokous pidetään Kittilän kunnantalossa valtuustosalissa (Valtatie 15, 99100 Kittilä) maanantaina 20.9.2021 klo 14.00.

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi kuntalaisia kehotetaan seuraamaan kokousta mieluiten sähköisesti Kittilän kunnan internet-sivuilla (www.kittila.fi).

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
  2. Pöytäkirjan tarkastaminen
  3. Valtuustoaloite koskien kunnan vuokra-asuntoja ja asuntotilannetta
  4. Talouden toteutuma 1-6/2021
  5. Kelontekemän kyläyhdistys ry:n pyyntö toiminta-avustuksen siirtämisestä
  6. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 19.8.2021 H2819/2021/Asia: Kunnallisen viranhaltijan irtisanomista koskeva valituslupahakemus koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä 4.6.2020 nro 20/0279/2
  7. Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaali
  8. Valtuuston vaalilautakunnan valinta
  9. Perusturvajohtajan sijaisjärjestelyt Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimikaudeksi
  10. Sivistystoimenjohtajan virka ja viran kelpoisuusehdot

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalossa perjantaina 24.9.2021 klo 12.00 ja pidetään siellä yleisesti nähtävänä perjantaina 24.9.2021 klo 14.00 - 16.00. Tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (http://www.kittila.fi).

Kittilässä 14.9.2021

Aki Nevalainen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja