Kutsu valtuutetuille: Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle -hankkeen luottamushenkilöiden tilaisuus ti 26.10.2021 klo 18

Luottamushenkilö - tule keskustelemaan oman kuntasi työhyvinvointitilanteesta

Lapin liitto kutsuu kaikki Lapin luottamushenkilöt Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle -hankkeen keskustelutilaisuuksiin. Tunturi-Lapin seutukunnan keskustelutilaisuus pidetään tiistaina 26.10.2021 klo 18. Tilaisuus on avoin sekä uusille että vanhoille valtuutetuille sekä varavaltuutetuille. Teams-linkki osallistumista varten on lähetetty sähköpostitse Kittilän kunnan valtuutetuille. Mikäli et ole saanut linkkiä, ota yhteyttä kirjaamo@kittila.fi.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan lisää valtakunnan tasolla ainutlaatuisesta hankkeesta ja antamaan oman panoksesi työhyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa! 

 

Taustaa

Lapin 19 kunnan yhteinen työhyvinvointihanke Tekijöiden Lappi - työhyvinvointia kunta-alalle hanke on käynnistynyt elokuun 2021 alussa. Kuntien työhyvinvoinnin alhainen taso on tunnistettu Lapin veto- ja pitovoimaongelmaksi keväällä 2020. Tekijöiden Lappi -hankkeen päätavoite on työhyvinvointia kehittämällä sitouttaa nykyiset työntekijät kuntaorganisaatioihin, sekä parantaa kuntien houkuttelevuutta työnantajina ja tätä kautta helpottaa tulevaisuuden rekrytointeja. 

Hankkeessa on käynnissä tiedonkeruu vaihe, jonka aikana kartoitetaan Lapin kuntien työntekijöiden näkemys kuntiensa työhyvinvointitilanteesta. Hankkeessa tullaan kehittämään myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä, sekä vuorovaikutustaitoja. Sen vuoksi Lapin luottamushenkilöt kutsutaan seutukunnittain keskustelemaan, miten luottamushenkilöiden näkökulmasta nähdään oman kunnan työhyvinvointitilanne. Lisäksi pyydetään ajatuksia luottamushenkilöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta kuntapolitiikan saralla.

Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.lapinliitto.fi

Tiedote Lapin Liiton sivuilla: Luottamushenkilöt halutaan mukaan kehittämään lappilaisten kuntien työhyvinvointia