KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, tiesuunnitelma, Kittilä

KUTSU YLEISÖTILAISUUTEEN
Kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, tiesuunnitelma, Kittilä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii tiesuunnitelmaa
kantatie 79 Kittilän keskustan kohdalla, Kittilä.

Suunnitelmassa esitetään kantatie 79 parantamista nykyiselle paikalleen
noin 4,7 km:n matkalla välillä Vaaratie – kt 80 Aakenuksentie seuraavasti:
- Taajaman eteläosaan rakennetaan uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää
noin 0,5 km, pohjoispäässä parannetaan nykyistä jalankulku- ja pyöräilyväylää
noin 0,7 km:n matkalta.
- Keskustaajaman kohdalla parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläolosuhteita
leventämällä nykyiset jalkakäytävät yhdistetyiksi jalankulku- ja
pyöräilyväyliksi sekä rakentamalla keskeisimpiin suojatieylityksiin saarekkeet.
Lisäksi selkeytetään kantatien ja katujen sekä kiinteistöjen liittymäjärjestelyitä.
- Kantateiden 79 ja 80 risteyksiin toteutetaan liittymäjärjestelyt, jotka
viestivät tiejakson muutoksesta.
- Kantatie 80 Sodankyläntielle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylät
välille kantatie 79 – Sairaalantien ja Vanhatien risteys.
- Tievalaistus uusitaan ja jatketaan kylän eteläpuolella noin 0,7 km Rovaniemen
suuntaan.
- Parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyitä.


Kittilän kunnalla on käynnissä tiesuunnitelman kanssa yhtäaikaisesti asemakaavatyö
”Kittilän kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, keskustan
alue” sekä ”Alakittilän asemakaava”. Tiesuunnitelmaratkaisut liittyvät
oleellisena osana asemakaavatyöhön.


Yleisötilaisuus järjestetään:
Aika tiistaina 23.11.2021 klo 17.00–20.00
Paikka Kittilän yläkoulun auditorio (Kino, Yläri), Valtatie 9A, Kittilä.


Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.

Tilaisuudessa esitettäviin tiesuunnitelmaluonnoksiin voi myös tutustua
19.11 - 3.12.2021 välisenä aikana tietoverkossa: https://vayla.fi/kantatie-
79-parantaminen-kittilan-keskustan-kohdalla-kittila. Mielipiteitä voi esittää
lisätietojen antajille.


Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksella. Etäosallistumisesta
tulee ilmoittaa ennakkoon osallistumislinkin saamiseksi
22.11.2021 mennessä osoitteeseen toni.juuti@kittila.fi. Samassa tilaisuudessa
esitellään asemakaavahanketta Kittilän kirkonkylän asemakaavan
muutos ja laajennus, keskustan alue sekä Alakittilän asemakaava
(www.kittila.fi).


Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta
kiinnostuneille.


Lapin ELY-keskus käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.elykeskus.
fi/tietosuoja.


Kutsu on julkaistu tietoverkossa 10.11.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla
www.ely-keskus.fi/lappi > ajankohtaista > kuulutukset ja ilmoitukset.


Lisätietoja suunnitelmasta antaa Lapin ELY-keskuksesta projektipäällikkö
Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi ja
Ramboll Oy:stä projektipäällikkö Jari Kinnunen, puh. 040 3572 446, etunimi.
sukunimi@ramboll.fi.


Tervetuloa!
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

5.11.2021 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 037 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 8060, 96101 Rovaniemi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi