Kuulutus Kaunisvaaran kaivoshankkeen lupahakemuksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista, Pajala, Ruotsi

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 

Asia: 

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) ilmoitukset Kaunis Iron AB:n lupahakemuksesta sekä valmistuneesta ympäristövaikutusten arvioinnista koskien kaivostoiminnan jatkamista ja laajentamista Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa sekä Kaunisvaaran rikastamossa. Hanke sijaitsee Pajalan kunnassa Norrbottenin läänissä Ruotsissa. 

Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018. 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito: 

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 9.9. – 8.11.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).  

Lisäksi kuulutus sekä suomenkielinen aineisto on nähtävillä 9.9.-8.11.2021 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/KaunisvaarankaivoslupaYVA